Blog Een toekomstvisie helpt je omgaan met onzekerheden

Een verrijkende energietransitie is nodig om ervoor te zorgen dat we de ambitie halen om in 2050 een netto CO2-uitstoot te hebben van nul. Er zijn talloze wegen naar ons einddoel en sommige wegen worden onderweg pas zichtbaar. Als jij werkt aan de energietransitie stel je jezelf vast regelmatig de vraag: zijn we nog met de juiste dingen bezig? In dit blog lees je meer over hoe je deze vraag kunt beantwoorden aan de hand van de futuring methode.

Toegevoegd door Sterre Casier op 3 juni 2020

Technologische, politieke, financiële en sociale ontwikkelingen beïnvloeden onderweg je route in de energietransitie. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Om goed om te kunnen gaan met deze onzekerheden is het regelmatig uitdagen van wat je als programma of organisatie doet cruciaal. Als bureau doen wij dit regelmatig met en voor onze opdrachtgevers aan de hand van verschillende methoden en instrumenten. Wij evalueren bijvoorbeeld (tussentijds) met een externe en onafhankelijke blik, maar brengen ook met behulp van design thinking de buitenwereld even binnen. Een ander instrument dat we toepassen is de futuring methode.

Futuring methode

Hoe ga je productief om met de onzekere toekomst? De toekomst laat zich niet voorspellen, maar de futuring methode is een effectieve manier om het goede gesprek te voeren over de toekomst. De techniek is geïnspireerd op het gedachtengoed van het International Futures Forum en structureert het gesprek over de toekomst, biedt inzicht in verschillende toekomstscenario’s en wat een organisatie of bedrijf vandaag kan doen om te sturen op een van die scenario’s. Daarnaast is het, zo zeg ik uit eigen ervaring, ontzettend leuk om te doen. Ook niet onbelangrijk toch?

Een toekomstvisie tegen onzekerheden

Trends en ontwikkelingen in kaart brengen

Hoe werkt deze methode concreet? In de eerste stap brengen we samen met jou, externe experts en onze eigen experts vanuit TwynstraGudde de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart in de markt of sector waarin je actief bent. Welke symptomen van veranderingen zien we om ons heen? Hoe verwachten we dat die veranderingen zich ontwikkelen? Daarbij kijken we naar zowel sociale, technologische, economische, ecologische én politieke factoren. We gebruiken zo verschillende brillen om de wereld te bekijken. Het aantal trends en ontwikkelingen is enorm divers en daarom gaan we gezamenlijk op zoek naar drivers of change. Dit zijn geclusterde trends waarvan we grote impact verwachten.

Drie toekomstscenario’s

Bijzonder aan de futuring methode is dat we niet gaan proberen één toekomstverhaal op te stellen, maar dat we samen drie scenario’s van de toekomst gaan beschrijven. Dit noemen we het drie-horizon-principe. In werksessies definiëren we samen met een vertegenwoordiging van jouw organisatie het huidige systeem, concurrerende innovaties en de transformatieve verandering. In het huidige systeem herken je de stem van de gevestigde orde en alle ontwikkelingen die bedoeld zijn om het huidige systeem houdbaar te houden. De stem van de ondernemer klinkt in het scenario van concurrerende innovaties, waarin het draait om kansen en innovatie. In het transformatieve scenario herken je de visionair, met de ontwikkelingen die pas bij goed kijken aan de randen van ons systeem zichtbaar zijn.

Figuur drie-horizon-principe

Figuur 1. Drie-horizon-principe

Vervolgens kijken we samen hoe de drivers of change bijdragen aan deze drie toekomstscenario’s. De verschillende toekomstscenario’s schetsen we op hoofdlijnen en ook proberen we samen de disruptiepunten te benoemen. Wanneer wordt deze toekomstlijn onhoudbaar? Welke crisis in het huidige systeem voorzien we al? Sommige dingen kunnen we namelijk al voorzien. Hebben we op termijn wel voldoende technici om de transitie in de praktijk vorm te geven? Heeft ons energienetwerk op termijn de benodigde capaciteit om energie-initiatieven te blijven aansluiten?

Interactief gesprek over toekomst

Op deze manier voeren we interactief het gesprek over de toekomst. We komen niet tot absolute waarheden, maar we maken wel kansen, risico’s en afhankelijkheden bespreekbaar. Vervolgens gaan we het gesprek aan over wat de verschillende toekomstverhalen betekenen voor de strategie. Van welke onzekerheden zijn we het meest afhankelijk? Wat kunnen we vandaag al doen om ons voor te bereiden op transformatieve veranderingen? De futuring methode doorbreekt zo het verlammende effect van onzekerheid.

Wij gebruikten de methode al om verschillende organisaties te helpen productief om te gaan met onzekerheden in de toekomst. Heb jij ook procesbegeleiding nodig bij het gesprek over de toekomst en/of de strategie van jouw organisatie of programma? Neem dan contact op via het onderstaande formulier. 

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.