Aanpak Een goede project start-up als basis voor een succesvol project

Het succes van een project hangt af van de manier waarop de leden van een projectteam gebruik maken van ieders persoonlijke en vakinhoudelijke kwaliteiten. Goede samenwerking is essentieel en maakt het nog leuker ook. Een goed begin is daarvoor het halve werk. TwynstraGudde heeft een Project Start-Up (PSU) ontwikkeld waarmee inhoud en samenwerking bij elkaar komen.

Toegevoegd door Rutger Visser op 26 februari 2020

Veel projecten, zeker ook in het ruimtelijke domein en de gebouwde omgeving, worden steeds complexer, zowel in technisch als in procesmatig opzicht. Meerdere partijen werken samen aan één project, vaak binnen nieuwe contractvormen, en er worden innovatieve technieken toegepast. Zulke complexe projecten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de samenwerking.

Een natuurlijke neiging is om focus te leggen op de harde kant. Effectief communiceren en commitment naar elkaar uit spreken is vaak een uitdaging. Het realiseren van een succesvol project blijft mensenwerk. In het dagelijkse werk blijkt het lastig om juist de zachte kant niet uit het oog te verliezen. En juist de onderlinge samenwerking is een belangrijke succesfactor voor het slagen van het project.

Een goede projectstart is het halve werk. Initiatiefnemers die aan een complex project beginnen staan voor de vraag hoe een goede samenwerking in de steigers kan worden gezet. Welke eisen komen voort uit de projectdefinitie, welke rollen zijn er te verdelen en aan welke kwaliteitseisen moet jouw projectteam voldoen? Hoe pak je het aan?

'De onderlinge samenwerking is een belangrijke succesfactor voor het slagen van het project.’

Hard en zacht

De zachte en de harde kant komen hier samen: inzicht in het functioneren van projectteams en inzicht in de inhoudelijke aspecten van uw project. Een complete PSU gaat in onze visie uit van de individuele projectmedewerkers met hun rollen en verantwoordelijkheden, de inhoud van het project en de wijze waarop de leden van een team in en rond dat project samenwerken. De verbinding tussen de harde en de zachte kant leidt tot betere resultaten.

Effectiever samenwerken is volgens ons een onderwerp om niet uitgebreid over te praten, maar vooral leren door te doen. Door een inzetten van creatieve werkvormen als een spelsimulatie tijdens de PSU ervaart het projectteam wat het voor hen betekent om effectief samen te werken. Dit leidt tot een gedeelde ervaring, inzichten en bewustwording rond houding en gedrag in de samenwerking en wat de invloed is van houding en gedrag op anderen.

Door aanvullend gebruik te maken van methodieken als My Motivation Insights en geconcretiseerd in afspraken over samenwerking en gedrag, legt dit een krachtige basis voor de (toekomstige) samenwerkingsrelatie in het projectteam.
Het programma stellen we samen op na een voorgesprek. Voor blijvende impact kan na enige tijd een vervolgbijeenkomst wenselijk zijn.

Je resultaat

Met de PSU ontstaat er een gedeeld beeld van het doel van het project en van wat ieder teamlid daaraan kan en wil bijdragen. De teamleden kennen elkaar en weten wat
ze aan elkaar hebben, persoonlijk én inhoudelijk. Wij verbinden hoofd (inhoud van het project en wat daarvoor nodig is), hart (ervaren wat effectief samenwerken daadwerkelijk betekent voor het projectteam) en handen (de vertaalslag maken van het hoofd en het hart naar concrete, schriftelijke afspraken voor de dagelijkse praktijk) met elkaar. Hiermee leg je de basis voor een prettige samenwerking en een optimaal projectresultaat.

Drive

Het blijft bijzonder om te zien hoe individuele vaardigheden en kennis samengesmeed worden. Hoe mensen elkaar leren kennen, in gesprek raken en een team gaan
vormen. Hoe een team een complex project eigen maakt en aanpakt. Dat is onze motivatie.

De Project Start-Up is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

Voorbeeldprogramma’s

Ieder project is anders, wij maken het programma passend bij jouw wensen. Onderstaande programma’s geven een idee hoe een PSU eruit kan zien:

cijfers-voor blog-01Kennismaken in halve dag

Geschikt wanneer projecten net opstarten, teamleden elkaar beperkt kennen en wanneer de projectopgave gedeeld moet worden.

 • Introductie door projectmanager. Wat is belangrijk in dit project?
 • Kennismaken op ontspannen manier. Wie is de mens achter de professional?
 • Succesfactoren. Wanneer is het project succesvol voor opdrachtgever, opdrachtnemer, stakeholders, bestuurders…?
 • Wandelen in duo’s. Hoe gaan wij samenwerken?
 • Mijlpalen en raakvlakken van project. Waar werken we naartoe en wanneer hebben we elkaar nodig?
 • Lunch of borrel.

cijfers-voor blog-02Het project doorgronden in halve dag

Geschikt wanneer projecten net opstarten en erg complex zijn en een gedeeld beeld over de aanpak en essentie van groot belang is.

 • Introductie door projectmanager. Wat is complexiteit van dit project?
 • Kennismaken. Wat is jouw rol in dit project?
 • Omgevingsscan. Met wie moeten we rekening houden?
 • Roadmap. Welke fasen, mijlpalen, raakvlakken kent dit project? Wanneer wordt het spannend?
 • Twitter. Wat is de essentie van het project in 140 tekens?
 • Lunch of borrel.


cijfers-voor-blog-03bSamenwerking centraal in een dag

Geschikt wanneer de samenwerking essentieel is voor het slagen van het project. Ook geschikt voor teams die al enige tijd samen werken.

 • Introductie door projectmanager. Waarom is dit team zo belangrijk?
 • Kennismaken. Wat betekent dit project voor jou?
 • Drijfveren. Wat drijft jouw in je werk en gedrag? (aan de hand van management drive profiel of my motivation insights)
 • Teamdynamiek. Welke sterktes en witte vlekken heeft dit team? (aan de hand van management drive profielen of my motivation insights)
 • Lunch.
 • Raakvlakken. Op welke momenten en welke onderwerpen hebben we elkaar nodig?
 • Wandelen in duo’s. Hoe vullen wij elkaar aan?
 • Samenwerking. Hoe gaan we concreet samenwerken en welke teamspecifiek afspraken maken we?
 • Borrel.

In een bijeenkomst van één of twee dagen begeleiden onze adviseurs de start-up van jouw project. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

De rol van de individuele projectmedewerkers
Ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden expliciet gemaakt. Wat zijn ambities van medewerkers in het project, waar willen zij zich voor inzetten?

We dagen medewerkers uit hun interesses op menselijk en professioneel vlak uit te spreken, zodat teamleden elkaar kunnen versterken.

De inhoud van het project
Met jouw team doorgronden we de opdracht waar je voor staat: doel, beoogd resultaat, planning, mijlpalen en risico’s. Hierbij maken we bijvoorbeeld gebruik van een roadmapsessie, een strategische risicoanalyse of een omgevingsscan. De samenwerking in het projectteam. Waar liggen ieders kwaliteiten en motieven? Welke spelregels
spreken we af? Elkaar beter leren kennen: Door elkaar te leren kennen, ontstaat een basis voor vertrouwen, enthousiasme en energie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.