Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Campus moet gemeente economische aantrekkingskracht teruggeven

  Na jaren van economisch verval zet de gemeente Dordrecht weer stappen vooruit. Het groeiende Smart Campus Leerpark moet de Drechtsteden weer de economische aantrekkingskracht van weleer geven. Dat het vertrouwen in het Leerpark groot is, bewijst het instappen van Kadans Science Partner. Zo vaak komt het niet voor dat campusbeleggers instappen in beginnende campussen.

  Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 27 januari 2023

  Dordrecht was in een ver verleden een van de belangrijkste steden in Zuid-Holland, maar is inmiddels voorbijgestreefd door ‘buurmannen’ Rotterdam, Den Haag en Leiden. Omdat Dordrecht sinds een scholenfusie in 1999 geen grote hbo-instelling of universiteit meer heeft, trekken jongeren weg naar Breda, Rotterdam of elders in het land om daar te studeren. Mede door deze braindrain hebben inwoners gemiddeld een lage sociaaleconomische positie. 

  Smart Campus Leerpark

  De gemeente Dordrecht wil de komende jaren de sociaal-economische kloof overbruggen door vol in te zetten op de ontwikkeling van de Smart Campus Leerpark. Hier komen bedrijfsleven en onderwijs samen om zowel de Dordtse bedrijven sterker te maken als het onderwijsaanbod te vergroten. 

  Het Leerpark bestaat al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw en was destijds een reactie op ontwikkelingen in het Dordtse bedrijfsleven, dat zich sneller ontwikkelde dan het onderwijs. Daardoor beschikten toekomstige werknemers vaak niet over relevante vakkennis en technische bekwaamheden. Een mbo-instelling als het Da Vinci College zou die kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs dichten, was het idee. Enerzijds kregen werkgevers zo de beschikking over geschikt personeel, anderzijds slaagden studenten er gemakkelijker in om aan een passende stage- of werkplek te komen.  

  Campus moet gemeente economische aantrekkingskracht teruggeven

  Foto: beeldbankdordrecht.nl

  In 2013 breidde het Leerpark uit met de Duurzaamheidsfabriek, een deels door de gemeente gefinancierd praktijkopleidingscentrum op het gebied van maritieme technologie. Naast het Da Vinci College raakten vervolgens ook belangenbehartiger Netherlands Maritime Technology, Automotive Center of Expertise en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken bij het Leerpark. Grote maritieme bedrijven als HDM, Koninklijke Kemper, Van Twist en Wärtsilä zegden vervolgens hun steun aan het praktijkopleidingscentrum toe.  

  Adviseurs Jesse Wermelink en Gregor Heemskerk ondersteunen de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College om de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark door te ontwikkelen tot campus. Gregor en Jesse adviseerden over de campusorganisatie passend bij de ambities en doelen van de campus. Hiervoor stelden zij onder andere een businessplan en een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners op. 

  Het Leerpark kan op die manier de regionaal sterk aanwezige maritieme sector nog beter aan jong, technisch geschoold personeel helpen. 'Op het gebied van innovatie kan de Duurzaamheidsfabriek nog een slag maken', vertelt Gregor Heemskerk. 'Maar door de aanwezigheid van allerlei testopstellingen op het gebied van maritieme technologie kunnen studenten leren van machines uit de praktijk. Daardoor wordt de stap voor studenten na het afronden van de studie naar het bedrijfsleven een stuk kleiner gemaakt.'

  In de praktijk? 

  Innovatiemanager Daniël Wortel vertelt over een samenwerking in de Duurzaamheidsfabriek: 'In de fabriek werkt KROHNE, een grote producent van meetinstrumentarium, samen met studenten aan de toepassing van verschillende meet- en regeltechnieken. Deze worden onder andere aan boord van schepen gebruikt. Meestal komen bedrijven naar ons toe, waarna wij kijken of we ze kunnen koppelen aan een project. Zo kan het ook zijn dat er bij ons een project wordt gestart vanuit de zorg.’  

  ‘Omdat wij veel kennis hebben over robotisering en het toepassen van technologie, kunnen we hen ook helpen met het oplossen van technische vraagstukken. Zo kunnen we bepaalde machines eenvoudiger programmeren. Uiteindelijk is dat ook een vorm van innovatie.'

  Het doel van het Leerpark is om nog meer te doen met zulke vormen van toegepaste innovatie. Meer hbo-onderwijs moet daarbij helpen. Sinds dit jaar gaat het Leerpark verder onder de naam Smart Campus Leerpark (SCALE). De campus gaat daarom de komende jaren flink uitbreiden. Er komen twee grote gebouwen bij op de campus, waarvan het door Kadans Science Partner gefinancierde Kopgebouw de eerste is.  

  Het Kopgebouw wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd. De bovenste verdiepingen zijn bedoeld voor hbo-onderwijs, de overige verdiepingen komen beschikbaar voor innovatieve bedrijven en start-ups op het gebied van nieuwe maakindustrie, innovatieve maritieme oplossingen en duurzaamheid.  

  Kadans

  Dat Kadans instapt in het Leerpark, zegt volgens Gregor veel over de potentie van de campus: 'Het betekent dat Kadans het risico acceptabel vindt. Ze zien de potentie van een campus voor de regio Drechtsteden en zijn niet bang voor leegstand, omdat er vanuit het bedrijfsleven genoeg vraag is naar bedrijfsruimte in het nieuwe Kopgebouw. Daarnaast worden twee verdiepingen verhuurd aan een hbo-instelling, de Drechtsteden Academy. Dat zijn langdurige huurinkomsten. Daardoor worden de risico’s om nieuw campusvastgoed te realiseren verlaagd.'  

  Als het Kopgebouw er staat, zullen bedrijven snel volgen. Zo kan Dordrecht de komende jaren opklimmen op de sociaaleconomische ladder, mede doordat het jongeren kan behouden in de regio.  

  Het origineel van dit artikel is verschenen op Stadszaken.nl - Campus moet Dordrecht economische aantrekkingskracht teruggeven.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen