Aanpak Een kansrijk projectvoorstel voor het Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. In het voorjaar van 2021 start de tweede indieningsronde. TwynstraGudde helpt overheden, bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden een kansrijk voorstel te maken, in te dienen en te presenteren.

Om de welvaart in ons land op lange termijn te behouden, moet de economie anders en harder groeien. Met het Nationaal Groeifonds stelt het kabinet daarvoor € 20 miljard beschikbaar. Het geld is bestemd voor investeringen in:

  • Kennisontwikkeling
  • R&D en innovatie
  • Infrastructuur

Projectvoorstellen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Het gaat om niet-structurele projecten met een investeringsomvang van minimaal € 30 miljoen die aanvullend zijn op wat er al bestaat. Een commissie beoordeelt de voorstellen op hun effect op economisch groei en op de maatschappelijke voor- en nadelen. Alleen de beste projecten krijgen geld.

Op het snijvlak van disciplines

Iedereen kan een projectvoorstel indienen: lokale overheden en uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. Kennisinstellingen, kenniscentra, innovatiehuizen en onderzoeksinstituten. Maar ook instellingen voor (hoger) onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Ook van samenwerkingsverbanden wordt veel verwacht. Groeikansen ontstaan immers vaak op het snijvlak van disciplines.

Hoe maak je kans?

Maar hoe dien je een kansrijke aanvraag in? Soms is het lastig om binnen je eigen organisatie een vernieuwend idee tot wasdom te brengen. Of om van je eigen initiatief objectief de meerwaarde te beoordelen. Soms worden innovatiekansen overschat of blijven ze onderbelicht. Hoe vind je de juiste partners en kom je met hen op één lijn? Ook de praktische uitwerking van een voorstel en het verzorgen van een overtuigende presentatie is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. En toch hangt daar veel vanaf.

Van strategie tot inhoud en presentatie

Bij TwynstraGudde hebben we een dedicated team. Zij staan jou op alle fronten bij, van strategie tot inhoud en presentatie. We beginnen vaak met een pressure cooker: een korte maar intensieve sessie waarin we tot de essentie van een voorstel komen. Daarmee halen we innovatiekansen boven tafel. We kunnen samenwerkingspartners zoeken waarmee jouw voorstel sterker wordt. Als de juiste mensen bijeen komen, gaat een plan vliegen. In samenspraak werken we het voorstel uit in een document. We maken een maatschappelijke kosten-batenanalyse en beoordelen of het plan aan de criteria van het fonds voldoet. Tot slot helpen we bij het maken een schriftelijke en mondelinge presentatie.

Maximale slagingskans

Het resultaat van ons werk is een realistisch projectvoorstel op het gebied van kennisontwikkeling, R&D en innovatie of infrastructuur. We beschrijven de essentie van het voorstel met het oog op behandeling door de beoordelingscommissie. We zijn pas tevreden als je in één minuut overtuigend kunt vertellen wat de meerwaarde van jouw voorstel is. De slagingskans van je voorstel is daardoor maximaal.

Onze toegevoegde waarde

Het dedicated team van TwynstraGudde levert denkkracht en executiekracht. We bundelen kennis van de opgaven van diverse sectoren en hebben ervaring met projectmanagement en samenwerking. Onze adviseurs zijn kritisch en hebben een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. In opdracht van de rijksoverheid hebben we bovendien aan de andere kant van de tafel gezeten om te helpen bij de beoordeling van projectvoorstellen. Als het plan staat, weten we het project ook te realiseren.

Neem vrijblijvend contact op

Heb je een globaal plan dat je wilt indienen bij het Nationaal Groeifonds of wil je onderzoeken welke kansen er voor jouw organisatie zijn? Of wil je hulp bij de vervolgstappen richting implementatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier. Tijdens een intake komen we snel tot afspraken. Mocht jouw voorstel naar onze inschatting niet bij het fonds passen, dan geven we dat ook direct aan. Maar als er kansen zijn, dan ontwerpen we een aanpak om die zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en te realiseren.

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.