Gemeente Gouda Vastgoedstrategie voor gemeente Gouda

De laatste jaren heeft Gouda haar vastgoedportefeuille onder de loep genomen. Zij is zich bewust welke panden in aanmerking komen om af te stoten.

Wat nog ontbrak was een alomvattend kader waaraan de inzet van gemeentelijk vastgoed moest voldoen. TwynstraGudde hielp de gemeente deze kadernota op te stellen.

Wat kan een gemeente met haar vastgoed?

Als grootste vastgoedbezitter in de stad is de gemeente een speler van belang. Zij is eigenaar van vele gebouwen, maar ook subsidiegever voor gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Dit maakt beleid noodzakelijk voor de vraag naar en het aanbod van gemeentelijk vastgoed. Daarbij werd wel een verdieping gevraagd van begrippen zoals maatschappelijk vastgoed, gemeentelijk vastgoed en kostprijsdekkende huur. Omdat uiteindelijk de gemeenteraad de kaders stelt, zijn wij daar gestart met een presentatie over het speelveld van gemeentelijk vastgoed.

Opstellen kadernota Vastgoed

De presentatie aan de raad was een opmaat naar het schrijven van de kadernota. De bestaande vastgoedportefeuille was daarbij het uitgangspunt. Vanuit de toegevoegde waarden die vastgoed voor de gemeente Gouda kan leveren, zijn criteria benoemd voor de eigen vastgoedportefeuille. Aan de hand van tien bekende Goudse gebouwen zijn de toegevoegde waarden zichtbaar gemaakt. De belangrijke bouwstenen voor het maken van een (politieke) keuze waren daarmee gereed.

Spelregels voor portefeuillemanagement

Bezit van gemeentelijk vastgoed is geen doel op zich. Het is een middel dat kan bijdragen aan maatschappelijk effect. Toch is portefeuillemanagement een voorwaarde om de gemeentelijke gebouwen effectief en efficiënt in te zetten. Gouda heeft daarom financiële en organisatorische spelregels opgesteld om het portefeuillemanagement ook professioneel en transparant te laten verlopen.

Het resultaat van deze adviesopdracht was een kadernota Vastgoed die is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en binnenkort in de gemeenteraad wordt behandeld. De inbreng van TwynstraGudde was vooral de expertise op het gebied van maatschappelijk vastgoed en portefeuillemanagement, daarnaast procesbegeleiding in de bijeenkomsten met het college en de gemeenteraad.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.