Rijkswaterstaat Evaluatie Programma AssetManagement

Wat kan Rijkswaterstaat leren van het Programma AssetManagement (PAM)? En wat is er nodig voor een succesvol vervolg? In een evaluatie maakt TwynstraGudde de lessen en aanbevelingen voor het vervolg inzichtelijk.

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Dit vraagt een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de assets. PAM, waaraan vier jaar lang door veel mensen binnen Rijkswaterstaat hard is gewerkt, moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Gezamenlijk leren

De aanpak van de evaluaties is gericht op gezamenlijk leren. De focus ligt op het verloop van het programma, op de implementatie van asset management binnen Rijkswaterstaat. In eerste instantie is vanuit twee invalshoeken onderzocht wat betrokkenen hebben geleerd van PAM, die van programmatisch werken en van samenwerken. Gaandeweg werd duidelijk dat ook een derde invalshoek relevant was, die van veranderkunde.

‘Ik ben erg tevreden over het eindresultaat. De interventie ‘in control’ leerde me te laten zien wat ik doe en er trots op te zijn’
Bert de Wit, programmamanager Programma AssetManagement

Terugkoppeling via verhalen en ‘In Control’

Om recht te doen aan de verschillende perspectieven die in de gesprekken naar voren kwamen, koppelen onze adviseurs de bevindingen terug in de vorm van verhalen. Vervolgens zijn aan de hand van de rode draden uit de verhalen de belangrijkste lessen en aanbevelingen voor het vervolg inzichtelijk gemaakt. Is Ook, een netwerk van kunstenaars, ontwerpers en adviseurs van TwynstraGudde, heeft de bevindingen vertaald in de artistieke interventie ‘In Control’, opgevoerd op het landelijk congres asset management.

Wilt u leren van uw programma en/of doorpraten over asset management of de inzet van Is Ook, neem dan contact op met onze adviseurs.

Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan asset management, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak.
Download Whitepaper

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.