Strategie Beter voorbereid op de toekomst

De zorgsector is ingrijpend aan het veranderen. Daardoor liggen er strategische uitdagingen voor grote en kleine organisaties.

In de zorg spelen op dit moment thema’s en ontwikkelingen die iedereen in de sector aangaan. Denk aan regionale samenwerking, digitale transformatie, problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende vraag om ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dit stelt veel organisaties voor belangrijke strategische keuzes. Wel of niet fuseren? Nu investeren in innovatie of nog even de markt afwachten? En waar haal je goed personeel vandaan?

Heldere strategie

Om effectief op de snelle veranderingen in te spelen, is een heldere strategie nodig. Wij zijn als geen ander in staat om je daarbij te helpen. Zo hebben we samen de koers uitgezet voor een samenwerkingsverband binnen het CWZ tussen medische technologie, klinische technologie en ICT, waardoor de gehele zorgorganisatie toekomstgericht kon worden ingericht. Ook hebben we voor de Noordwest Ziekenhuisgroep de toekomstvisie vertaald in een heldere strategie en businessplan, als basis voor de financiering van grote investeringen in ICT en huisvesting.

Onze dienstverlening

  • Wij helpen bestuurders met een compact strategietraject, een passende, robuuste strategie te ontwikkelen voor het managen en doorstaan van de crisis nu, en de koers erná.
  • Fusies en strategische samenwerking: validatieonderzoek, fusiebegeleiding, strategische allianties, financieringsonderbouwing.
  • Governance en topstructuur: organisatiefilosofie, besturingsmodel, inrichting topstructuur.
  • Strategieontwikkeling: strategietoets, strategische visie, meerjarenbeleid, positionering, portfoliokeuzes.
  • Businessplanning en innovatie: businessplan, nieuwe bedrijfsmodellen, propositieontwikkeling, marktontwikkeling, lean startup.
  • Toekomstgericht onderzoek: trendanalyse, scenarioplanning, design thinking.
  • Strategische marketing en branding: corporate identity, marketingstrategie, merkpositionering, merkontwikkeling, merkenbeleid.

Reputatie- & gedragsscan

De Reputatie- & gedragsscan helpt je te kijken naar de onderlinge relatie tussen je eigen reputatie, de waarden van de organisatie en de daarbij behorende relevante gedragsaspecten. Dit inzicht wordt vervolgens gezamenlijk doorvertaald naar factoren en omstandigheden die je eigen professionals in staat stellen dat gedrag te laten zien dat stakeholders uitnodigt om in gesprek te gaan en te blijven. Lees meer over deze aanpak en scan.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.