TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Vacature 2024-07-03
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Rijn IJssel - voorzitter en 2 leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HR, cultuur- en organisatieverandering, (2) Bedrijfseconomie en Financiën en (3) Innovatie en Digitalisering.  

  Rijn IJssel (www.rijnijssel.nl) is met ruim 10.000 studenten de grootste school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in Gelderland. Door de kleinschalige inrichting en organisatie voelen studenten zich snel thuis bij 
  Rijn IJssel. Op ruim twintig moderne locaties in Arnhem, Wageningen en omstreken verzorgt ze onderwijs vanuit de volgende ambities:
  - Onderwijsinnovatie: Rijn IJssel biedt goed, inspirerend en eigentijds onderwijs dat aansluit bij alle doelgroepen en kansengelijkheid bevordert.
  - Organisatie-innovatie: Rijn IJssel is een wendbare, innovatieve en mensgerichte organisatie. 
  - Partnerschap in de regio: Rijn IJssel is de vanzelfsprekende opleidingspartner in de regio.

  De ENKA-campus aan de Velperweg in Arnhem is het kloppende hart. Bij Rijn IJssel zorgen zo’n 1.200 gedreven collega’s voor goed onderwijs en ontwikkeling van de studenten. Samen zorgen zij ervoor dat studenten altijd verder kunnen op hun weg.

   

  Er is op dit moment een transitieproces gaande met als doel de voorwaarden te scheppen om de ontwikkeling naar een wendbare, innovatieve en mensgerichte organisatie een stevige impuls te geven. Wendbaar om als Rijn IJssel het vermogen te hebben constant aan te passen aan en in te spelen op verandering in de omgeving, kansen te benutten en bedreigingen snel het hoofd te kunnen bieden. Om wendbaar en innovatief te blijven, wordt ook ingezet op verdere professionalisering van de medewerkers en de interne processen.
  Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn en verandering van hoofdfunctie zoekt Rijn IJssel drie nieuwe leden voor de functies voorzitter en lid Raad van Toezicht.

  Raad van Toezicht

  De toezichthouders werken in de Raad van Toezicht van Rijn IJssel samen in grote collegialiteit en betrokkenheid. In lijn met het toezichtkader van de Raad van Toezicht, beschikt Rijn IJssel over toezichthouders die proactief en betrokken hun rol en verantwoordelijkheid vormgeven. Naast het overleg met het College van Bestuur zijn er ook diverse contactmomenten met relevante in- en externe belanghebbenden. De Raad van Toezicht let sterk op de eigen rolvastheid en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelt conform de code ‘Goed bestuur MBO 2020’.

  Toezichthouden is voor de leden van de Raad van Toezicht Rijn IJssel anders dan executief verantwoordelijk zijn. Zij denken strategisch en fundamenteel mee, houden het College van Bestuur scherp, voeren open en aandachtsvolle dialogen, bevragen kritisch en constructief, zoeken ‘sweet spots of conflict’ op, hebben gevoel voor precaire situaties en onderstromen, benoemen deze én formuleren heldere normen waaraan het beleid van Rijn IJssel wordt getoetst. Daarnaast nemen zij initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder en zijn royaal en flexibel beschikbaar voor deze functie.

  De Raad van Toezicht  bestaat uit zes leden en kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een onderwijscommissie en een governancecommissie.

  Het profiel

  De Raad van Toezicht ontwikkelt zich op een wijze die past bij een lerende organisatie en de ontwikkelingsgerichtheid van Rijn IJssel en is breed en gevarieerd samengesteld ten einde de maatschappelijke legitimatie, de kritische zin, de onafhankelijkheid en de adviesrol te versterken.

  De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat onafhankelijk en positief kritisch te functioneren. Zij houden integraal toezicht en wegen belangen af. Onafhankelijkheid verhoudt zich niet met een deelbelang, een representatie van een groep stakeholders of andere belanghebbenden.

  Zij participeren actief in maatschappelijke verbanden en volgen maatschappelijke, sociaal-economische processen, culturele en levensbeschouwelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. De leden van de Raad van Toezicht hebben kennis van het onderwijs en belangstelling voor de regionale ontwikkeling van het gebied waarin Rijn IJssel actief is. Door ervaring hebben ze gevoel voor een complexe organisatie met zelfstandig werkzame professionals.

  Belangrijke algemeen geldende profielkenmerken van de leden Raad van Toezicht zijn: ervaring als toezichthouder en/of bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie), binding hebben met de regio waarin Rijn IJssel actief is en een breed netwerk van relevante contacten om als professioneel toezichthouder goed te kunnen functioneren.
  Wonen en/of werken binnen deze regio is een pré, mede gelet op de ambitie van Rijn IJssel tot partnerschap in de regio.

  De leden van de Raad van Toezicht beschikken in gezamenlijkheid tevens over de volgende kwaliteiten:

  • Aantoonbare affiniteit met (beroeps)onderwijs en tevens affiniteit met (het ontwikkelen/opleiden van) de doelgroepen van Rijn IJssel.
  • Het onderkennen en onderschrijven van het maatschappelijk belang van (beroeps)onderwijs.
  • Ervaring met het interpreteren van financiële stuurinformatie.
  • Het kunnen beoordelen van de risico’s van de instelling.
  • Aandacht voor aspecten van continuïteit, kwaliteit en identiteit.
  • Gevoel voor de besturing op cultuur, waarden, gedrag en reputatie.
  • Het kunnen beoordelen van de wijze waarop de instelling communiceert en zich positioneert.
  • Het kunnen beoordelen van het functioneren van het bestuur.
  • Het kunnen beoordelen van de juridische aspecten van fusie, verzelfstandiging en samenwerkingsverbanden.
  • Het kunnen beoordelen van strategisch HR-beleid.
  • Het onderschrijven van het belang van medezeggenschap en het onderhouden van een goede verbinding met de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

  Voor een optimale invulling van de vacante posities zijn we op zoek naar kandidaten met de volgende profielen:

  HR, cultuur- en organisatieverandering

  • Beschikt over strategische/bestuurlijke HR-ervaring met een daarbij passend werk- en denkniveau, heeft ruime actuele kennis op het gebied van goed werkgeverschap, arbeidsmarktontwikkelingen, strategische capaciteitsplanning, leiderschap- en talentontwikkeling.
  • Heeft ervaring met cultuur- en organisatievraagstukken, vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie én medezeggenschap.
  • Heeft kennis over het inrichten van samenwerkingsverbanden in het (semi)publieke domein.

  Bedrijfseconomie en Financiën

  • Heeft bij voorkeur een bedrijfseconomische of financiële achtergrond, bijvoorbeeld als CFO, financieel directeur of concerncontroller.
  • Heeft ervaring met management control in grote (complexe) organisaties.
  • Beschikt over bestuurlijke ervaring en heeft een actief netwerk op dat vlak.

  Innovatie en Digitalisering

  • Is een out of the box denker met een ondernemende instelling; denkt proactief mee in kansen zonder de kritische blik te verliezen.
  • Heeft belangstelling voor bestuurlijke vraagstukken in een (onderwijs)omgeving met de nodige complexiteit.
  • Heeft kennis en ervaring met ontwikkelingen/transformaties op het terrein van digitalisering/ICT, en heeft actuele kennis op het gebied van toepassing en impact in – bij voorkeur – onderwijsinnovaties.
  • Kan kritisch reflecteren op de transformatie van het beroepsonderwijs.
  • Een nieuwe en inspirerende visie en inzicht vanuit ook andere perspectieven dan alleen onderwijs is een pré.

  Voorzitterschap
  De kandidaat die het voorzitterschap kan invullen per 1 april 2025, beschikt over ruime ervaring op het bestuurlijke vlak, is een ervaren toezichthouder, bewaakt het goed functioneren van de Raad, is strategisch sterk, toegankelijk, beschouwend, heeft oog voor de onderstroom en het bespreken daarvan, behoudt overzicht en zorgt vanuit de Raad voor een goede verbinding met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Studentenraad en Rijn IJssel als organisatie.

  Bezoldiging

  De jaarbezoldiging van de voorzitter/leden van de Raad van Toezicht Rijn IJssel bedraagt 60% van het voor hen toepasselijke honoreringsmaximum WNT (klasse F) van het desbetreffende jaar.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de 3 nieuwe leden Raad van Toezicht gefaseerd te laten instromen in de periode oktober 2024 tot april 2025. De eerste benoeming zal per 1 oktober 2024 zijn, de laatste per 1 april 2025.
  Rijn IJssel laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, partner van TwynstraGudde Executive Search.

  De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden online plaats op 27 augustus (middag), 28, 29 en 30 augustus 2024. De gesprekken met de selectiecommissie worden, onder voorbehoud, gehouden op 13 september 2024 en met de benoemingsadviescommissie, onder voorbehoud, op 18 september 2024.
  Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

  Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl).

  Heeft u voor één van deze functies belangstelling? TwynstraGudde Executive Search ontvangt graag, uiterlijk zondag 25 augustus 2024 uw motivatiebrief en CV, t.a.v. mevrouw M. Elemans, via de sollicitatiebutton.

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen