Raad van Commissarissen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Twynstra Gudde bestaat uit:

Rob van Gijzel

Ervaring:

 • Voorzitter samenwerkingstafel Vrije Sector Middenhuursegment
 • Burgemeester Gemeente Eindhoven
 • Zelfstandig ondernemer, medevennoot Politea VOF
 • Lid Tweede Kamer (PvdA)
 • Diverse functies Gemeente Amsterdam

Nevenfuncties:

 • Voorzitter International Community Forum Foundation (ICFF)
 • Lid Raad van Toezicht NBTC Holland Marketing
 • Lid Raad van Commissarissen Dynniq

Uitgeroepen tot European Public Digital Leader of the Year 2016

 

Mevrouw ir. M.A. (Mariënne) Verhoef

Ervaring:

 • Raad van Bestuur van jeugdorganisatie Spirit
 • Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Financiën
 • Directeur Personeel & Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Consulent managementontwikkeling, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Hoofddirectie Openluchtrecreatie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Docent ROC Gouda

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht ETC - Stichting werkzaam op het terrein van ontwikkelingssamenwerking
 • Lid Raad van Advies Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Iris
 • Lid Raad van Toezicht LESI

 

Paul Riemens PhD, MSc

Ervaring:

 • Bestuursvoorzitter van Luchtverkeersleiding Nederland
 • Voorzitter Executive Committee  Civil Air Navigation Services Organization (CANSO)
 • Chief Operating Officer (COO) van Luchtverkeersleiding Nederland

 Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht St. Jansdal
 • Lid van Adviesraad Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds
 • Lid van de Beirat van Deutsche Flugsicherung (DFS)
 • Lid van de adviesraad van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
 • Lid van Adviescommissie van de Stichting Hoogvliegers.

Twynstra Gudde

Amersfoort

Neem contact op