Quick scan Inzicht in invloed coronacrisis op gemeenten

Gemeenten zijn nog steeds actief bezig met het bieden van hulp en ondersteuning, het indammen van de verspreiding van het coronavirus en het treffen van voorzieningen gericht op de gevolgen van de crisis. Alle aandacht gaat uit naar de crisisorganisatie, maar reguliere werkzaamheden, projecten en programma’s moeten ook doorgaan. Deze onzekere periode vraagt om het stellen van prioriteiten. Met onze quick scan helpen we je om te prioriteren en om snel overzicht te krijgen in jouw vraagstukken met een oplossingsrichting om toch voortgang te boeken.

De enorme impact van de maatregelen zorgt bij gemeenten voor vragen over de voortgang van de werkzaamheden. Hoe krijgen mijn team en ik het werk gedaan zonder dat we elkaar zien? Hoe zit het met de uitvoering en planning van mijn project of mijn programma? Loopt de besluitvorming vertraging op? Hoe zorgt mijn gemeente ervoor dat zij niet de vertragende factor is bij ruimtelijke projecten zonder de geplande participatiebijeenkomsten?

We helpen jou of je gemeente bij het in kaart brengen en prioriteren van de werkzaamheden van jouw organisatie, zowel als gevolg van de crisis, als regulier. Tegelijkertijd helpen wij je graag om jouw zaken zodanig te organiseren dat met minimale contacten het werk door kan gaan en besluiten worden genomen. Thuis en online werken is immers het nieuwe – of in elk geval tijdelijke – normaal geworden. Hiervoor zetten wij onze quick scan in.

Wat gaan we precies voor je doen?

Stap 1 – Verkennen

We voeren ongeveer vijf verkennende gesprekken met de gemeentesecretaris en een aantal MT-leden, teamleiders, de griffier en het bestuurssecretariaat. Met als doel: in kaart brengen van wat er goed gaat, waar het knelt en wat mogelijk blijft liggen.

Stap 2 - Analyseren en prioriteren

Op basis van de gesprekken brengen we lopende en stilgevallen activiteiten overzichtelijk in kaart en komen we met aanbevelingen voor de prioritering daarvan. Daarbij kijken we in de eerste plaats naar wat (op afstand) kan en moet. Dat levert een overzicht op van de need-to-haves. We geven ook een overzicht van zaken die enig uitstel kunnen verdragen: de nice-to-haves. Dit beeld vatten we samen in een compact overzicht van waar extra inzet of aandacht vereist is en waar op den duur weer aandacht voor zou moeten zijn.

Stap 3 – Verbetervoorstellen

Bij het overzicht geven we een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld welke nice-to-haves mogelijk alsnog, deels of in andere vorm, kunnen worden opgepakt. Of een advies over hoe een en ander slimmer online te organiseren, zodat het eerder geplande werk zoveel mogelijk door kan gaan.

Wat levert het jou op?

Deze interventie biedt snel en compact een overzicht van de voorliggende vraagstukken en een oplossingsrichting om gegeven de huidige onzekerheid en hectiek toch voortgang te boeken waar het gaat om werken op afstand, besluitvorming of participatie. We kunnen dit binnen een week afronden, dit is mede afhankelijk van jouw beschikbaarheid. Ook bieden we je - tegen meerprijs – een persoonlijk adviseur die bij vervolgacties graag de handen uit de mouwen steekt en tijdelijk werkzaamheden kan overnemen.

Onze adviseurs houden zich dagelijks bezig met opgaven waar gemeenten voor staan en begrijpen daarom precies jouw uitdagingen. Ben je geïnteresseerd in deze quick scan? Vul dan onderstaand formulier in, wij nemen dan direct contact met je op. Kijk voor meer informatie ook op www.bestuurlijketoekomst.nl

‘Deze crisis vraagt om een aanpak volgens twee sporen: tegelijkertijd prioriteiten stellen en verdergaan.'

 

Ja, ik ben geïnteresseerd

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.