Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Hoe maken we water en bodem sturend bij de ruimtelijke keuzes?

  Eeuwenlang hebben we onze leefomgeving kunstmatig ingericht met dijken, polderbemaling, sloten en  riolering. Nu het klimaat verandert en de bodem daalt, is die aanpak niet langer houdbaar. We hebben te maken met wateroverlast, droogte, verzilting en bodemdaling. De mens is niet langer de baas. Het kabinet wil bij de inrichting van Nederland voortaan meer rekening houden met water en bodem. Maar hoe doen ze dat? Wat betekent dat precies? 

  Toegevoegd door TwynstraGudde op Sep 6, 2023 4:35:00 PM

  Het is een radicale omslag in denken en doen met vergaande consequenties voor de ruimtelijke ordening. We moeten ingesleten oplossingsrichtingen ter discussie stellen en nieuwe onontgonnen wegen opzoeken. In dit soort grote transities moeten we onzekerheden omarmen, óver bestaande grenzen heen kijken, nieuwe verhalen bouwen en mogelijke toekomsten invoelbaar maken. De valkuil is om nog meer van hetzelfde te doen: dieper na te denken, nog meer nota’s te schrijven en nog meer symposia te beleggen. We moeten ons vooral bewust worden van het leidend perspectief, andere vragen durven stellen en andere partijen mee laten denken over de antwoorden.

  Onderwaterwereld slider

  OnderWATERwereld

  Om het vraagstuk van water en bodem op een andere manier aan te pakken, hebben we social design als methode ingezet. Social designers Fides Lapidaire en Susan Arts hebben hiervoor het platform ‘onderWATERwereld’ geïnitieerd. Hier ontmoeten waterprofessionals, wetenschappers en ontwerpers elkaar. En ook gebiedsdeskundigen, kunstenaars, filosofen, geologen, planologen en anderen. Het perspectief van water en bodem wordt vooropgesteld. Hoe ziet het watersysteem eruit als de mens er niet bóven staat, maar er onderdeel van is? Geen waterconsumptie, maar waterwederkerigheid. Hoe zou een watersysteem eruitzien dat is ontworpen vanuit afhankelijkheid tot water in plaats van overheersing? 

  Tijdens de Dutch Design Week dit jaar heeft de onderWATERwereld een eigen expositie op het stadhuisplein te Eindhoven waar projecten met dit gedachtegoed tentoon worden gesteld. Tijdens deze expositie kun je je ook aanmelden voor de onderWATERwereld tour, een gepersonaliseerde tour die ingaat op de wateropgaven waarvoor we staan. Klik hier wanneer je deze tour wilt volgen.

  Waterkentering

  Door andere vragen te stellen, leren we de natuurlijke balans met water op te zoeken. Op die manier herijken we het gesprek in ons waterbeheer en komen we tot een waterkentering. Ook door het neerzetten van de waterwensput in de lobby van het Deltacongres (het watercongres van Nederland), waarbij bezoekers wensgesprekken konden voeren voor het water, is veel aandacht verkregen om het andere gesprek te voeren over én met het water. Er ontstaan perspectieven en oplossingsrichtingen die anders waarschijnlijk buiten beeld zouden blijven. Hiermee hebben Fides en Susan in een relatief korte tijd echt een statement gemaakt in de waterwereld. 

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen