Blog Strategievorming met verhalen

Verhalen vormen een krachtig middel om de strategie van een organisatie te ontwikkelen en te implementeren. Verhalen zijn van oudsher krachtige instrumenten waarmee mensen samen betekenis geven aan hun omgeving, zich met elkaar verbinden en gezamenlijk in beweging komen. Verhalen geven betekenis aan losse gebeurtenissen, waardoor we ze makkelijker en in samenhang kunnen worden onthouden. Verhalen vormen de kaders voor interpretatie van informatie en die interpretatie bepaalt uiteindelijk ons handelen, ons gedrag. Verhalen sluiten ook aan bij de onderkenning dat emoties een grote rol spelen in (strategische) besluitvormingsprocessen. En verhalen vormen het bindmiddel voor betrokkenheid en draagvlak.

Toegevoegd door Huub Raemakers op 28 januari 2022

Dit inzicht gebruiken we bij het anders ontwerpen van het proces waarmee een organisatie haar toekomstplannen, vaak voor vier of vijf jaar, vormgeeft. Niet op de traditionele wijze met analyses, visie en missie en keuzes in product-markt-combinatie, positionering en kernwaarden. Maar strategievorming als een proces van betekenisgeving, waarbij verhalen de bouwstenen van de strategie zijn: de zogenaamde narratieve benadering.

Een nieuw dominant verhaal

Een nieuwe strategie kun je immers zien als een nieuw dominant verhaal. Een strategieverhaal dat het denken, gedrag en handelen van de medewerkers in de organisatie richting geeft. Dat een aanzet geeft voor een nieuwe manier van kijken. Enerzijds vanuit het collectief (sensegiving): wat is het verhaal van de organisatie? En anderzijds vanuit alle delen van de eigen organisatie en daarbuiten (sensemaking): verhalen van gebeurtenissen die het dominante strategieverhaal invulling geven, laten zien hoe het in de werkelijkheid en de dagelijkse praktijk er uit ziet. Welke keuzes en gedrag daarbij horen.

Strategievorming met verhalen

Echte verhalen

Van belang is dat het ‘echte’ doorleefde verhalen zijn. Persoonlijk, met emoties, frustraties en dillema’s. Geen marketingpraat of storytelling, maar een kijkje in de dagelijkse worsteling van echte mensen. Het laat zien dat het niet altijd makkelijk is om te veranderen, maar dat het wel kan. Dergelijke verhalen uit de eigen organisatie en daarbuiten laten zien waarom het nodig is om los te komen van heersende opvattingen over wat wel en niet haalbaar is.

De juiste beweging maken

Door het nieuw strategieverhaal samen met de organisatie en haar omgeving te vormen, zal het draagvlak en de wil om in actie te komen worden gevoed. Juist doordat verhalen een veel grotere impact hebben op mensen dan conceptuele dikke rapporten, zal de effectiviteit van de nieuwe strategie toenemen. Het raakt mensen in hun hart en zet aan tot actie. En daar gaat het tenslotte om bij een strategie: mensen helpen om samen de juiste beweging te maken.

Meer weten?

Wil jij met ons verder praten over strategievorming in jouw zorginstelling of hoe we met de narratieve benadering jouw organisatie kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of download hieronder de whitepaper over de narratieve benadering. Je leest in het whitepaper meer over wat de narratieve benadering is en geeft je handvatten om naar je eigen proces van strategievorming te kijken.

Download whitepaper

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.