Nieuws Raadsenquête Empatec voor Súdwest-Fryslân

Wij ondersteunen de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsonderzoek naar Empatec. Dit doen wij in samenwerking met Strated Consulting uit Rotterdam.

Toegevoegd door Leonieke van Dordrecht op 18 juni 2021

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek naar Empatec.

Het onderzoek richt zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van het onderzoek is lessen te trekken voor de toekomst.

De onderzoekscommissie is direct van start gegaan met het verzamelen van informatie en het zoeken naar een geschikt onderzoeksbureau, via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op 21 mei 2021 liep dit aanbestedingstraject af.

Wij hebben een team opgesteld met vier ervaren onderzoekers. Een team dat goed aansluit bij de onderzoekscommissie:

  • Roel Lauwerier (TwynstraGudde)
  • Lai van Beek (TwynstraGudde)
  • Leonieke van Dordrecht (TwynstraGudde)
  • Edwin de Boer (Strated Consulting)

Samen met de onderzoekscommissie zijn wij van start gegaan met het maken van werkafspraken en houden achtergrondgesprekken. Het onderzoek wordt in een aantal fases uitgevoerd: documentenonderzoek, besloten interviews, openbare verhoren en de rapportage. Het doel is om in december 2021 het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Meer informatie over het raadsonderzoek, de onderzoekscommissie en de onderzoeksbureaus op sudwestfryslan.nl.

Lees ook: Raadsenquête geeft inzicht in problematiek Warmtebedrijf Rotterdam

 

Neem contact op voor meer informatie

Alle mensen

Neem contact op voor meer informatie

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.