Interview Overlegtafel Energievoorziening: gedeeld perspectief voor duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem

Eind 2020 kwam er een einde aan de Overlegtafel Energievoorziening (OTE). Een informeel bestuurlijk overleg, waar partijen uit de energiesector – waaronder afnemers, producenten en netbeheerders – zich bogen over de opgaven, dilemma’s en consequenties van de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. TwynstraGudde heeft de afgelopen jaren de begeleiding en het voorzitterschap van deze tafel ingevuld. Energie Nederland interviewde Zenzi Pluut, partner TwynstraGudde, hierover.

Toegevoegd door Esther van Koot op 3 februari 2021

Welk beleidsinstrumentarium kan worden ingezet om de leveringszekerheid te ondersteunen in de transitie naar een duurzame energievoorziening? Welke financiële instrumenten worden ingezet als sturingsmaatregelen om tot een versnelling van de energietransitie te komen? Hoe hangen deze met elkaar samen en in welke mate leiden ze tot de beoogde impact? Dit zijn voorbeelden van dilemma’s en vragen die aan bod komen tijdens de OTE. Initiatiefnemers zijn Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Met elkaar willen zij aan die overlegtafel tot een gedeeld beeld komen over de toekomstige energievoorziening, vrij van de waarden van vandaag of morgen.

‘De meest tastbare wapenfeiten van de OTE zijn de rapportages en notities die in de afgelopen jaren zijn verschenen', vertelt Zenzi Pluut die onafhankelijk voorzitter van de OTE was. ‘Deze documenten hebben een plek gekregen in de ontwikkeling van beleid en in de discussies over de energietransitie, zoals aan de Klimaattafels. Stuk voor stuk waardevolle en gedegen analyses, waarin de OTE vanuit het gezamenlijke perspectief op het energiesysteem de uitdagingen scherp in beeld brengt en oplossingsrichtingen aandraagt om tot een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem te komen.’

Wederzijds begrip en respect voor elkaars positie in het energiesysteem

'De niet-tastbare resultaten zijn minstens zo waardevol. De leden van de OTE hebben geïnvesteerd in elkaar en de tijd en ruimte genomen om écht met elkaar in gesprek te gaan. Er is een wederzijds begrip en respect ontstaan voor elkaars positie in het energiesysteem. Dat wil niet zeggen dat de gesprekspartners het altijd met elkaar eens zijn. Zij zijn in de loop der jaren echter wel elkaars taal beter gaan verstaan, wat het vergemakkelijkt om in een formele setting met elkaar te schakelen over de complexe opgaven die de energietransitie met zich meebrengt. Iets dat, zo geven zij zelf aan, enorm waardevol was in de aanloop naar het Klimaatakkoord.’

Het hele interview met Zenzi Pluut kun je lezen op de site van Energie Nederland.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.