Aanpak ONAF het nieuwe SMART

Overheden hebben de afgelopen decennia geleerd efficiënter te werken, verwachtingen te managen en realistische doelen te stellen. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is hiervoor het SMART-principe ontwikkeld.

Toegevoegd door André Schaminée op 12 juli 2019

Doelen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. In toenemende mate is er ook behoefte in de maatschappij dat de overheid flexibel is, ruimte biedt, samenwerkt in netwerken. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk om daar invulling aan te geven. Hoe wordt er gestuurd of verantwoording afgelegd? Hoe maken we op een andere manier verbinding met de samenleving?

Wij presenteren het ONAF-principe: de nieuwe manier om de haalbaarheid (vooraf) en het succes (achteraf) van participatie te beoordelen en waarderen! ONAF geeft houvast voor overheden die willen samenwerken met de initiatiefrijke samenleving. Als het ONAF is kun je bijdragen, en kan het van jou worden. Als het ONAFis kun je onderdeel worden van de oplossing.

Bent u benieuwd waar ONAF voor staat en hoe u daarmee kunt werken? Vul dan onderstaand uw gegevens in.

Ja, wil graag werken met ONAF

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.