Blog Netwerkorganisatie Flower Science toonbeeld nieuwe kerntaak overheid

Met bijna 1.000 actieve deelnemers is het netwerk Flowerscience niet meer weg te denken in de Duin- en Bollenstreek en de bloembollensector. Ondanks dit succes is het elk jaar weer de vraag of de regionale overheid dit netwerk opnieuw moet financieren. Hoe komt het toch dat er twijfels zijn om dit raam naar de samenleving open te houden? Hans Licht geef hier een verklaring voor in zijn whitepaper ‘een samenwerkende overheid – regievoeren een nieuwe kerntaak’

Toegevoegd door Michiel Cappendijk op 15 mei 2019

Het Flower Science netwerk verbindt mensen en organisaties rondom thema’s die bijdragen aan de innovatiekracht van de Nederlandse bloembollensector. Het netwerk zorgt voor werkelijke ontmoetingen op aansprekende locaties tussen de bloemenvelden, in de bollenschuur èn door een sterke online community. Het netwerk is geïnitieerd in de Duin- en Bollenstreek, maar trekt mensen uit heel het land. Mede door de inzet van het netwerk zijn er miljoenen binnengehaald voor toegepast onderzoek, maar is ook de wereldwijd succesvolle campagne ‘Enjoy the Flowers, respect our pride' geïnitieerd. De organisatie van het netwerk wordt ingevuld door een klein team netwerkspecialisten, die zich parttime hier mee bezighouden. Het team heeft veel affiniteit met de bollensector en de streek, verstand van communicatie, kan goed organiseren, maar heeft op zichzelf geen diepgravende inhoudelijke kennis over de bollensector.

Een succesvol netwerk, maar wat is dan het resultaat?

Ondanks het succes staat aan het einde van elk jaar de continuïteit van het netwerk ter discussie bij de regionale overheden. Vragen die door medewerkers en bestuurders van de gemeenten gesteld worden zijn:

  • Waarom betaalt de markt dit niet?
  • Hoe sluit dit aan bij ons beleid?
  • Zijn die resultaten echt wel toe te schrijven aan de inspanningen van het Flower Science netwerk?

En elk jaar herhaalt zich dan eenzelfde patroon. Enerzijds lukt het niet echt om deze legitieme vragen scherp te beantwoorden. Want ja, de markt betaalt het netwerk niet, maar het succes is juist dat Flower Science inspanningen van die marktpartijen activeert. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de locaties, of door na een netwerkbijeenkomst een projectplan te schrijven en uit te voeren. En nee, het netwerk op zichzelf sluit niet echt aan op een beleidsveld, maar zorgt er wel voor dat elk beleidsveld gemakkelijk toegang heeft tot wat er werkelijk leeft in de samenleving, in dit geval de bollensector, elke maand opnieuw. En ja, de successen zijn niet één op één te koppelen aan de inspanningen van het netwerk. Het netwerk bindt mensen en organisaties rondom een thema of onderwerp, deze vormen een nieuw samenwerkingsverband en dat realiseert vervolgens succesvol een project. Flower Science verdwijnt dan langzaam in de achteruitkijkspiegel van het succes. 

Kortom, eerlijk is eerlijk, allemaal net te vaag om de vragenstellers echt te overtuigen. Maar op de een of andere manier, als het doek dan bijna dreigt te vallen voor  Flower Science, ontstaat er een tegenbeweging. Een gevoel dat het netwerk toch echt waarde heeft en gemeenten doet besluiten het netwerk opnieuw te steunen.

Een nieuwe kerntaak voor de overheid?

In het artikel ‘samenwerkende overheden – regievoeren een nieuwe kerntaak’ geeft Hans Licht inzicht in de veranderende rol tussen overheid en samenleving en waarom sturen op netwerkvorming en samenwerking een nieuwe kerntaak van de overheid is. In het artikel vind ik veel theoretische onderbouwing terug van wat ik in de praktijk heb ervaren. Zo beschrijft Hans Licht dat het bepalen van de relevantie van een samenwerkingsorganisatie door een lijnafdeling van een overheid ‘principieel dodelijk’ is voor die samenwerking. En inderdaad lukt het maar moeilijk om vragen van de gemeenten scherp en helder te beantwoorden. Licht geeft in zijn artikel aan dat er eigenlijk ook nog geen systematiek is om de investeringen in een netwerk door de overheid te toetsen. Toetsen op traditionele wijze staat op gespannen voet met de inhoudelijke gelijkwaardige positie die overheden innemen in een netwerk, toetsen op de mate van tevredenheid van de netwerkpartners staat weer op gespannen voet met rechtmatigheid en integriteit, het is te vrijblijvend.

Geen wonder dus dat zich elk jaar eenzelfde patroon herhaalt bij het bepalen of het Flower Science netwerk gecontinueerd moet worden. En dapper dus van deze regionale overheden dat elk jaar gekozen wordt om dat toch te doen! 

De whitepaper van Hans Licht is te vinden via deze link

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.