Aanpak Meesterschap - investeren in professionele ontwikkeling

Elke professional heeft van nature de behoefte om binnen zijn of haar professie te leren en zich te ontwikkelen. Professionele ontwikkeling is van belang omdat dit voor de professional leidt tot energie, plezier en voldoening in het werk. Voor dienstverlenende organisaties zijn professionals de bepalende resource voor de organisatie. Die bepalen de uiteindelijk geleverde kwaliteit en het financiële resultaat van de organisatie.

Toegevoegd door Erwin Uil op 10 juni 2020

De mate waarin professionals in de tijd blijven leren is in grote mate bepalend in hoeverre de organisatie kan aansluiten bij de vraag van klanten en ontwikkelingen in de markt. Daarom is het als organisatie van cruciaal belang om aandacht te hebben voor de professionele ontwikkeling van je professionals.

Als we het hebben over meesterschap, dan gaat het over het vormgeven van de professionele ontwikkeling van professionals. Meesterschap is de combinatie tussen aan de ene kant de professional die een lerende en gemotiveerde houding moet hebben (groeimindset), aan de andere kant een organisatie die het streven naar meesterschap door de professional faciliteert. Met meesterschap krijgt de natuurlijke behoefte van de professional om te leren vorm en investeert de organisatie in haar belangrijkste resource.

Erwin Uil

Wat is meesterschap?

Het woord ‘meesterschap’ wordt in vele contexten gebruikt. Zo zijn er trainingen ‘meesterschap in leidinggeven’, ‘meesterschap in coaching’ en ‘persoonlijk meesterschap in management’. Gevoelsmatig denken mensen te begrijpen wat er met meesterschap wordt bedoeld, maar vaak zie je dat het aan een onderbouwing ontbreekt.

 

'Meesterschap gaat over het streven om jezelf te verbeteren in een vak, dat streven gaat zo ver dat je er een meester in wil worden. Meesterschap gaat niet om het eindpunt (meesterschap), maar om de weg ernaar toe.'
Erwin Uil

De traditionele opvatting van meesterschap is dat dat gelijk staat aan vakmanschap. Uit onderzoek blijkt dat dit niet het geval is en dat vakmanschap slechts een deel is van meesterschap. Meesterschap gaat over het streven om jezelf te verbeteren in een vak, dat streven gaat zo ver dat je er een meester in wil worden. Meesterschap gaat niet om het eindpunt (meesterschap), maar om de weg ernaar toe. Een aantal dimensies zijn van belang om dat streven te bereiken. De professional die de nieuwsgierigheid en de wil heeft om dit te bereiken. Daarvoor zijn motivatie, zelfreflectie en normalisatie nodig. In de organisatie zijn er socialisatie en reputatie nodig. Hieronder zijn deze dimensies toegelicht.

  • Motivatie – de individuele wil en het streven is noodzakelijk om (zelf) invulling te geven aan meesterschap. Woorden als ‘nieuwsgierig zijn’, ‘idealen willen bereiken’, ‘jezelf willen verbeteren’, ‘anderen (verder) willen helpen’ karakteriseren deze dimensie;

  • Normalisatie - het streven naar hoge kwaliteit in het vak, verantwoordelijkheid daarin te nemen door bij te dragen aan vakontwikkeling zou voor het streven naar meesterschap de norm moeten zijn. Woorden als ‘(doelbewust) oefenen’, ‘hoge kwaliteitsnorm hebben’, ‘beheersen van het vak’ en ‘doorzettingsvermogen hebben’ karakteriseren deze dimensie;

  • Reputatie – meesterschap bestaat uit meesters die alleen meester kunnen worden door het enerzijds te ‘pakken’ en anderzijds het door leerlingen en omgeving gegund te krijgen. Woorden als ‘ervaring hebben’, ‘(gezag) door anderen gegund krijgen’, ‘is persoonsgebonden’ en ‘is niet maakbaar’ karakteriseren deze dimensie;

  • Socialisatie – meesterschap is een interactie tussen meester en leerling, die samen leren en gedreven door nieuwsgierigheid en leergierigheid onderling kennis overdragen. Woorden als ‘(continu) leren en ontwikkelen’, ‘aanwezigheid van (leer)meesters’ en ‘de kunst afkijken’ karakteriseren deze dimensie;

  • Zelfreflectie – meesterschap hangt samen met jezelf – als persoon - waarbij de mate waarin je investeert in je persoonlijke ontwikkeling bepalend is voor het kunnen worden van een meester in je vak. Woorden als ‘jezelf (leren) kennen’, ‘(levenslang) ontwikkelproces’, ‘kunnen reflecteren en organiseren’ en ‘wijsheid’ karakteriseren deze dimensie.

Hoe nu verder?

Wanneer je meesterschap binnen je organisatie wilt vormgeven of professionaliseren, dan kan je dat op twee manieren doen. Je kunt je aandacht richten op de professional en deze helpen om zelf vorm te geven aan persoonlijk meesterschap. Je kunt je aandacht ook richten op de organisatie. Op de factoren die het streven naar meesterschap door de professionals belemmert dan wel stimuleert. Wij adviseren aandacht te hebben voor beiden. Wij kunnen hierin met je meedenken.

Meesterschap_downloadErwin heeft ook een whitepaper geschreven over meesterschap. Zoek jij meer verdieping? Download dan dit whitepaper. 

Download Whitepaper

 

Wij helpen het meesterschap binnen je organisatie te professionaliseren. In een leergang in meesterschap bieden wij de professional de mogelijkheid het persoonlijk leiderschap te vergroten, het meesterschap een plek te geven binnen de omgeving en het handelingsrepertoire uit te breiden. Dit ten behoeve van excellente resultaten en uitput.

Speelt er binnen de organisatie een vraagstuk rondom vakontwikkeling of het verdwijnen van (specifieke) kennis? Heeft de organisatie te maken met veel verschillende generaties? Deze leergang kan de organisatie helpen voorop de golf te blijven lopen en excellente resultaten te (blijven) leveren.

Als je wilt dat wij met je meedenken hoe wij meesterschap kunnen afstemmen op de specifieke behoefte van jouw organisatie, neem dan contact met ons op. 

Stel hier je vraag

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.