Artikel Markt meer laten doen geen oplossing voor exploderende vraag naar woningen

Vorige week is de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestart. In samenwerking met Stadszaken heb ik samen met vier andere experts een ongevraagd advies gegeven over een toekomstbestendige en integrale ruimtelijke inrichting van Nederland.

Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 18 januari 2022

Het Rijk moet allereerst weer regie nemen in het ruimtelijk domein. We zien nu dat twintig jaar lang decentralisatie naar lagere overheden leidt tot grote problemen. We mogen best trots zijn op onze planningstraditie, maar als we zo doorgaan verrommelt het landschap en dreigen Belgische toestanden.

Voor het uitvoeren van Rijksregie zijn flinke (financiële) investeringen in de capaciteit bij gemeenten nodig. In de periode 2010 tot 2015 is er – omdat de bouwproductie stil kwam te liggen door de kredietcrisis - enorm bezuinigd op gemeentelijk experts als planologen, Grondbedrijf en projectmanagers. Ter illustratie: bijna de helft van alle stedenbouwkundigen is in die periode ander werk gaan doen. Nu de woningbouwvraag explodeert en we gebieden moeten ontwikkelen waarin wonen, werken, water, groen en duurzaamheid samenkomen, zijn de benodigde experts niet aan te slepen.

Markt meer laten doen geen oplossing voor exploderende vraag naar woningen

Gemeenten begeleiden

De markt nog meer laten doen biedt nauwelijks soelaas. Zelfs als de gemeenten een meer faciliterende rol op zich nemen, is er nog steeds grote behoefte aan goede ambtelijke begeleiding. Want de gemeente is alsnog verantwoordelijk voor zaken als bestemmingsprocedures, het sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars en de inrichting van bouwplaatsen bij binnenstedelijke ontwikkeling. Bovendien zie je bij participatietrajecten dat inwoners de dialoog veel liever met een overheid voeren dan met een marktpartij.

'Er is grote behoefte aan goede ambtelijke begeleiding'

Betere ruimtelijke inrichting

Marktpartijen waarschuwen nu voor een stapeling van eisen bij integrale gebiedsontwikkeling. Het zou niet allemaal tegelijkertijd kunnen. Maar het is veelal wel nodig. Met goed projectmanagement van de gemeente kan een betere integrale afweging worden gemaakt en strijdigheid van eisen worden voorkomen. Zo zorgt voldoende gemeentelijke capaciteit uiteindelijk voor een betere ruimtelijke inrichting van Nederland.

Meer weten?

TwynstraGudde is als onafhankelijke partij in staat het werk van inhoudelijke teams en medewerkers te structureren. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij gebiedsontwikkelingen.

 

Lees het volledige artikel Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening op Stadszaken.nl. En lees de 'ongevraagde' adviezen van Zef Hemel, Cees-Jan Pen, Jos Gadet en Shahid Talib.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.