TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Artikel Markt meer laten doen geen oplossing voor exploderende vraag naar woningen

  Vorige week is de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gestart. In samenwerking met Stadszaken heb ik samen met vier andere experts een ongevraagd advies gegeven over een toekomstbestendige en integrale ruimtelijke inrichting van Nederland.

  Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 18 januari 2022

  Het Rijk moet allereerst weer regie nemen in het ruimtelijk domein. We zien nu dat twintig jaar lang decentralisatie naar lagere overheden leidt tot grote problemen. We mogen best trots zijn op onze planningstraditie, maar als we zo doorgaan verrommelt het landschap en dreigen Belgische toestanden.

  Voor het uitvoeren van Rijksregie zijn flinke (financiële) investeringen in de capaciteit bij gemeenten nodig. In de periode 2010 tot 2015 is er – omdat de bouwproductie stil kwam te liggen door de kredietcrisis - enorm bezuinigd op gemeentelijk experts als planologen, Grondbedrijf en projectmanagers. Ter illustratie: bijna de helft van alle stedenbouwkundigen is in die periode ander werk gaan doen. Nu de woningbouwvraag explodeert en we gebieden moeten ontwikkelen waarin wonen, werken, water, groen en duurzaamheid samenkomen, zijn de benodigde experts niet aan te slepen.

  Markt meer laten doen geen oplossing voor exploderende vraag naar woningen

  Gemeenten begeleiden

  De markt nog meer laten doen biedt nauwelijks soelaas. Zelfs als de gemeenten een meer faciliterende rol op zich nemen, is er nog steeds grote behoefte aan goede ambtelijke begeleiding. Want de gemeente is alsnog verantwoordelijk voor zaken als bestemmingsprocedures, het sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars en de inrichting van bouwplaatsen bij binnenstedelijke ontwikkeling. Bovendien zie je bij participatietrajecten dat inwoners de dialoog veel liever met een overheid voeren dan met een marktpartij.

  'Er is grote behoefte aan goede ambtelijke begeleiding'

  Betere ruimtelijke inrichting

  Marktpartijen waarschuwen nu voor een stapeling van eisen bij integrale gebiedsontwikkeling. Het zou niet allemaal tegelijkertijd kunnen. Maar het is veelal wel nodig. Met goed projectmanagement van de gemeente kan een betere integrale afweging worden gemaakt en strijdigheid van eisen worden voorkomen. Zo zorgt voldoende gemeentelijke capaciteit uiteindelijk voor een betere ruimtelijke inrichting van Nederland.

  Meer weten?

  TwynstraGudde is als onafhankelijke partij in staat het werk van inhoudelijke teams en medewerkers te structureren. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij gebiedsontwikkelingen.

   

  Lees het volledige artikel Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening op Stadszaken.nl. En lees de 'ongevraagde' adviezen van Zef Hemel, Cees-Jan Pen, Jos Gadet en Shahid Talib.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen