TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks Hoe manage je een circulair vastgoedproject?

  In 2050 zijn wij in een circulaire economie beland. Belangrijkste focus: geen nieuwe grondstoffen gebruiken. De levensduur van de huisvestingsprojecten die nu ontwikkeld worden kennen al een levensduur tot voorbij het jaar 2050. Moeten we dan niet nu al projecten ontwikkelen die volledig circulair zijn, of kunnen we hiernaartoe groeien? Goed nieuws; groeien kan.

  Toegevoegd door Pieter Wackers op 9 september 2021

  Uit het Facility & Workplace Marktonderzoek 2021 blijkt dat duurzaamheid evenals twee jaar geleden bovenaan de lijst staat als belangrijkste thema in de Nederlandse facility & workplace markt. Voor de toekomst voorspellen facilitair professionals dat duurzaamheid nog relevanter zal zijn (73%). Maar liefst 84% van de professionals stellen dat zij actief inzetten op duurzaamheid en hierbij een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren. Ook in het projectmanagement kan duurzaamheid een rol spelen. In alle fases van een project kun je circulariteit wel op een andere manier toepassen. Maar wat doe je wanneer? Hoe stuur hier je als opdrachtgever op?

  Voor sommige gebouwonderdelen krijg je maar één kans

  Door je in eerste instantie te focussen op de onderdelen die het langste meegaan, behaal je de meeste impact. Een gebouw bestaat uit verschillende lagen met elk zijn eigen levensduur. Waarbij zowel de verschillende lagen als de verschillende discplines integraal worden benaderd. Uiteindelijk wordt het gebouw opgeleverd als één samenhangend geheel van deze verschillende lagen.

  Vanuit 2050 beredeneerd kunnen we ons als eerste afvragen voor welke laag we geen tweeede kans meer krijgen om het goed te doen. Een constructie staat er in 2050 nog, terwijl je voor het meubilair nog een tweede, derde en wellicht zelfs nog een vierde kans krijgt om het zonder of met positieve impact te doen (zie onderstaand figuur). Elke laag heeft dus een eigen levensduur met zijn eigen belasting op de beschikbare grondstoffen. Door bewust keuzes te maken in de lagen waar de meeste winst op lange termijn te behalen is, kan binnen de projectkaders een positief resultaat voor de grondstoffenvoorraad behaald worden.

  toepassen van projectmanagement bij gebouwen in een circulaire economie

  Technische verduidelijking over de impact van bepaalde keuze op de totale CO2 impact

  Theoretisch kader

  Als handvaten voor circulaire economie binnen de gebouwde omgeving hanteren we drie modellen. De eerste is de hierboven al benoemde lagenstructuur van Steward Brandt. Hiermee pellen wij de focus per nieuwbouw- of renovatieproject af met het ontwerpteam. Vervolgens beoordelen we de oplossingen met behulp van de prinicipes van het tweede en derde model. Namelijk het Value Hill Framework van Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Het Groene Brein, Nuovalente en TUDelft en het 10-R model van Prof. dr. Jacqueline Cramer.

  Hoe kun je als opdrachtgever sturen?

  Maar hoe stuur je daar als opdrachtgever (en procesmanager) op? De koppeling van de kennis van deze drie modellen en de essenties van het projectmatig werken geeft ons drie waardevolle inzichten; op elk aspect een.

  Faseren; effectief gaat voor efficiënt

  De focus per fase verschilt. Maar in elke fase zijn een aantal principes belangrijk: kijk of er aanbod is dat aansluiting geeft op de vraag; kijk wat eventueel op een duurzame wijze (demontabel, afbreekbaar, groeibaar, flexibel) kan worden opgelost en kijk bovenal of er nog aan minimalisatie gedaan kan worden.

  Dus in de initiatieffase kan de opdrachtgever onderzoeken of er niet ook organisatorische oplossingen voor het huisvestingsprobleem zijn of samenwerkingen met derden. Terwijl je in de ontwerpfase zoekt naar gebruikte materialen, toepassing van hernieuwbare materialen (zoals hout, vlas of hennep) of het benutten van complete deeloplossingen.

  Het is het faciliteren van aanbodgestuurd ontwerpen in plaats van vraaggestuurd ontwerpen.

  toepassen van projectmanagement bij gebouwen in een circulaire economie

  Beheersen; de beheer focus moet kantelen

  In dat aanbodgestuurd ontwerpen ontstaan afhankelijkheden. Lokale samenwerkingen om faciliteiten te delen, zodat je ze niet zelf nodig hebt (vergaderruimten, restaurants) of materiaal dat nog niet direct voorhanden is. Het managen van de match in aanbod en vraag, vraagt meer organisatiekracht dan normaal. Je koopt immers niet meer iets vanuit ‘het schap’. Om dezelfde kwaliteit te behalen met minder grondstoffen, is dus meer aandacht nodig voor de beheersing van informatie en organisatie.

  toepassen van projectmanagement bij gebouwen in een circulaire economie

  Beslissen; accepteren is het nieuwe beslissen

  Maar de meeste invloed zit bij de faseresultaten als de opdrachtgever kán en moet beslissen. Om maximaal ruimte te bieden aan het ‘circulair upgraden’ van het project wordt eerst in concept besloten of de geboden functionaliteit of ontwerp voldoende is. Daarna wordt gekeken of er op basis van beschikbaar aanbod een match te maken is. Het is aan de opdrachtgever om de kaders van dit tussentijdse onderzoek vast te stellen. Hoeveel tijd mag dit kosten? En is een alternatieve functionele oplossing ook acceptabel? De resultaten van deze meer circulaire variant wordt vervolgens door de opdrachtgever vastgesteld als uitgangspunt voor de volgende fase. Een volgende fase waarin dit proces zich herhaalt, maar op de onderwerpen die daarin relevant zijn.

  toepassen van projectmanagement bij gebouwen in een circulaire economie

  Dat betekent uiteraard niet dat alle initatieven op het gebied van circulair meubilair en hergebruik van spijkerbroeken als isolatie nu niet relevant zijn. Zoals hierboven duidelijk wordt, draagt dit ook bij aan het verminderen van het materiaalgebruik en leren hoe dit in de circulaire economie werkt is zeker wat waard. Maar wil je als opdrachtgever de meeste impact maken, dan stuur je strategisch op de grootste CO2 reductie van het project.

  De wendbare opdrachtgever

  De meeste winst is te behalen nog voordat de architecten en technische adviseurs aan tafel zitten. Het meest circulaire project is namelijk het project dat je niet realiseert. Daarmee heb je als opdrachtgever de positie en kans om de meeste impact te maken nog voordat het project gedefinieerd is.

  En in de projecten? Dan vraagt het de opdrachtgever vooral om wendbaar te zijn, geen vastomlijnd eindresultaat te accepteren en een continue herijking van ontwerpkaders. Maar bovenal een robuste ambitie op circulariteit.

  Wil je van gedachte wisselen wat het betekent voor jouw projectmanagement om je eigen vastgoedprojecten circulair te krijgen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Facility & Workplace Marktonderzoek 2022

  Binnenkort verschijnt het Facility & Workplace Marktonderzoek 2022. Laat hieronder je gegevens achter en je ontvangt als eerste bericht.

   

  Lees ook de andere blogs in deze reeks:

  Ik ontvang graag bericht over het Facility & Workplace Marktonderzoek 2022

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen