Blog De stem van de patiënt tijdens de coronatransitie

Dit is een oproep aan alle belangenverenigingen van patiënten in Nederland. Een oproep om in het speelveld plaats te nemen van de coronatransitie. Om in alle maatregelen en plannen die nu gaan volgen het belang van de patiënt een centrale plek te geven. Het oplossen van “het stuwmeer” aan uitgestelde zorg, het inpassen van meer digitale zorg, het voorkomen van “zorg mijden” en de focus op kwetsbare patiëntgroepen vormen de basis van de organisatie van de zorg die komen gaat. Het is goed om te zien dat al veel initiatieven blijk geven van gedegen en zeer gestructureerde aanpak. Maar er bestaat een reële kans de coronatransitie de vraaggerichte zorg zoals verwoord in de Juiste Zorg op de Juiste Plek naar de achtergrond duwt. En dat moeten we niet willen.

Toegevoegd door Huub Raemakers op 24 april 2020

De plannen die nu zichtbaar worden zijn volgens mij voornamelijk gebaseerd op de aloude aanbod-parameters. Medisch inhoudelijke-, financiële- en capaciteitsaspecten vormen hierin de basis en de daadwerkelijke vraagsturing komt veel minder aan bod.

Ik begrijp deze focus, met name omdat we hierin de meeste ervaring hebben en aanbod-parameters het best stuurbaar lijken. Ook ben ik er van overtuigd dat alle keuzes met de beste bedoelingen worden gemaakt. Toch moet er hierbij ook ruimte zijn voor constructieve feedback. En juist die feedback kan mede worden gegeven door de vertegenwoordigers van patiënten, bij voorkeur vanuit eenzelfde filosofie en een vergelijkbare doelstelling: borging van de vraaggestuurde zorg tijdens de coronatransitie.

stem van de patient tijdens coronatransitie

Wanneer dit belang wordt ingebracht vanuit een positieve houding, vanuit de verbinding met de belangrijkste belangen en zorgen van zorgorganisaties en zorgverleners, zal dit een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande plannen.

Welke vraaggestuurde elementen dienen hierbij als houvast?

  • Relevante menselijke kenmerken bij de patiënt stratificaties die nu worden gehanteerd om de “uitgestelde zorg” in te halen (aspecten als coping, gezondheidsvaardigheden en mate van zelfredzaamheid).
  • Aspecten als ziektelast, belastbaarheid en sociale omgeving.
  • Patiëntvoorkeuren m.b.t. zorgconsumptie (persoonlijk vs. op afstand; soort zorgverlener etc.).
  • Communicatie naar de achterban over de “coronatransitie” en de eigen rol (verantwoordelijkheid) die patiënten hierin kunnen spelen.
  • Relevante regionale aandachtspunten en verschillen.
  • Andere aspecten die helder worden vanuit bestaande ervaringen of gezamenlijk overleg.

De zorg in Nederland heeft zich de afgelopen periode absoluut van zijn goede kant laten zien. Het is aan ons allemaal om een bijdrage te leveren aan het behouden van het goede en het voorkomen van een toekomst die wordt vormgegeven vanuit een te beperkt perspectief. Een actieve rol van alle patiëntenverenigingen is noodzakelijk om het belang van de patiënten een cruciale pijler te laten zijn.

Ik ga graag met jou het gesprek aan om die plek aan de “landelijke en regionale tafels” te pakken en mee te bouwen aan de “coronatransitie”.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.