Blog De regionale samenwerking in de zorg een impuls geven

ZonMw geeft subsidies om de verdere regionale organisatie van de zorg ten behoeve van het dagelijks functioneren van mensen een impuls te geven. Toch blijkt dat niet alleen om budget gaat, maar ook om ontbrekende capaciteit in de eigen organisatie om dit van de grond krijgen. In dit blog, dat ik samen met Maurits Mares heb geschreven, neem ik je mee naar een concrete oplossing: een hands-on professional die de regionale samenwerking oppakt, ontwikkelt en implementeert.

Toegevoegd door Paul Boon op 10 maart 2020

ZonMw heeft in het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek twee subsidieoproepen geopend voor verdere regionale organisatie van de zorg t.b.v. het dagelijks functioneren van mensen. Eentje voor startende regionale samenwerkingsverbanden. En eentje voor bestaande samenwerkingsverbanden die regionaal zorg en welzijn aanbieden. In beide gevallen is het begrip ‘regio’ rekbaar, variërend van een paar wijken, een grootstedelijk gebied tot een afgebakend deel van een provincie. Gelukkig zijn er al goede voorbeelden van regionale samenwerking, maar van VWS mag dat aantal sneller groeien. Vandaar de impulssubsidies via ZonMW. De praktijk van regionale samenwerking blijkt weerbarstig en vraagt om een gedegen en gestructureerde opzet en uitvoering. De druk op de huidige organisatie is een belangrijke belemmering die door de impuls niet zo maar is weggenomen.

'Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren'

Capaciteit blijkt vaak de remmende factor

Natuurlijk is het goed om te zien dat er extra budgetten beschikbaar worden gemaakt voor verdere regionalisering. Dat betekent echter niet dat er bij de betrokken zorgorganisaties “capacitijd” (tijd, capaciteit en competenties) beschikbaar is. De huidige onderbezetting bij veel instellingen en een toenemende zorgvraag, leiden vaak tot een interne focus. Als er al capaciteit is, worden vaak “naar beschikbaarheid medewerkers aangewezen” met de opdracht een bijdrage te leveren aan nieuwe of bestaande regionale initiatieven. Gelukkig gaat dit af en toe goed en ontstaan er mooie regionale projecten. Vaker stranden de initiatieven en kampen de bewuste medewerkers met afnemend enthousiasme, energie en zelfs frustratie. Zeker wanneer de eigen organisatie blijft trekken en tijd en aandacht vraagt, wordt de spagaat onhoudbaar en de regionale samenwerking een “hoofdpijn dossier”.

regionale samenwerking

Toch is niet meedoen geen optie

Regionale samenwerking wordt gezien als een belangrijke pijler om problematiek als vergrijzing en capaciteitsgebrek het hoofd te bieden. Regionale aanbieders hebben elkaar daarbij nodig en zoeken elkaar op om de zorg rondom de patiënt of client anders te organiseren. Nu aan de zijlijn staan betekent geen of een beperkte plek in de regionale zorg. Gebruik de financiële impuls van ZonMW om het gebrek aan “capacitijd” in te vullen met uitvoeringskracht. Maar dan niet door het inhuren van de traditionele tijdelijke kracht of een uitgebreid adviesrapport. Dat is opschuiven van het probleem en zorgt niet voor duurzame aansluiting van de eigen organisatie met de regio. De oplossing ligt in de inzet van tweebenig professional die vanuit (en met) de organisatie de samenwerkende rol invult, terwijl gelijktijdig de samenwerking concreet wordt doorvertaald naar de eigen organisatie.

'Wie meebouwt aan de toekomst, bepaalt ook zijn eigen plek in die toekomst. Wie niet meedoet, heeft minder invloed'

Samen werken in uitvoering

Stel dat jouw organisatie de beschikking krijgt over een professional die de regionale samenwerking oppakt, ontwikkelt en implementeert. Laat de subsidies van ZonMW hiervoor nieuwe impuls zijn en schakel de professional in die de regionale samenwerking een plek geeft in jouw organisatie.

De eigen medewerkers worden geïnspireerd door nieuwe manieren van werken en de kans om te leren. Ook worden ze geprikkeld door de eigen drive om kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

De professional neemt jouw organisatie stapsgewijs mee in de regionale samenwerking, zonder dat jouw zorgtaken onder druk komen te staan. Je wordt langs de kansen en knelpunten van de samenwerking gestuurd.

Bovendien kunnen de bestuurders er op vertrouwen dat de samenwerkingsagenda concrete invulling krijgt, de primaire zorgtaken hier niet onder lijden en de eigen organisatie en medewerkers zich zo ontwikkelen dat jouw organisatie de kansen in de regio zelfstandig kan gaan benutten.

Cruciaal is dat de inzet van deze professional zo wordt ingericht dat de organisatie uiteindelijk zelf het roer weer kan overnemen. Blijven er dan nog redenen over om het niet te doen?

Ik denk graag mee met jouw vraagstuk in het regionaliseren van de zorg, zeker ook omdat wij weten waar deze professionals te vinden zijn.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.