Executive Search Executive search als strategie

Een nieuwe executive versterkt je organisatie en brengt nieuwe competenties in. Benut je ook de kans om de strategie van je organisatie extra kracht bij te zetten?

Om een verandering van je organisatie tot stand te brengen, heb je vooral op sleutelposities extra mensen nodig. Welke capaciteit en competenties heb je precies nodig? Ook als er iemand in de leiding vertrekt, rijst de vraag: wie kan de opengevallen post het beste invullen? Waar haal je de beste executives vandaan?

Executive search als strategie

In onze visie gaat executive search verder dan alleen het vinden van een topkandidaat. Wij zetten het in als strategie om een impuls te geven aan vernieuwingen. De vacature die is ontstaan, benut je als een kans om tegelijk een inhaalslag te maken. We willen daarom eerst goed doorgronden welke bestuurlijke opgaven er liggen. Wat is de lange-termijnvisie van je organisatie? Welke capaciteiten en competenties heb je nodig om die visie te realiseren?

Match tussen ambities en personele invulling

Onze adviseurs hebben een brede ervaring op bestuurlijk en strategisch niveau binnen publieke en private organisaties. We zien de trends in jouw sector en kennen de stakeholders waar je mee te maken hebt. We brengen uitdagingen scherp in beeld en sporen de profielen op die jouw organisatie nodig heeft om een sprong voorwaarts te maken. Zo komen we tot de juiste match tussen de ambities van je organisatie en de beste personele invulling van bestuur en management.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.