Facility management Eerst een brede blik, dan gerichte strategische keuzes

Bij Facility management komt veel kijken. Om een gerichte strategie uit te stippelen heb je brede kennis nodig van de markt en een diep inzicht in de uitdagingen binnen jouw organisatie.

Binnen Facility management komen veel vakgebieden samen. Hoe geef je bijvoorbeeld invulling aan een breed thema als duurzaamheid? Waar moet je wettelijk aan voldoen? En waar liggen mogelijkheden voor besparingen of verbeteringen? Hoe kan technologie helpen om data te genereren, te analyseren en in te zetten? En wat kan Facility management toevoegen bij de werving van nieuwe medewerkers? Je kunt jezelf als werkgever immers aantrekkelijker maken met een slimme locatiekeuze, een gezonde werkomgeving en door te sturen op eco-neutrale dienstverlening.

Verschillende invalshoeken

Om te doorgronden waar in jouw organisatie precies de kansen liggen, werken we nauw samen met experts op het gebied van - onder andere - vastgoedstrategie, huisvestingconcepten, project- en programmamanagement, aanbesteden en verandermanagement. Zo krijg je een strategische oplossing waar grondig en vanuit verschillende invalshoeken over is nagedacht. De basis voor succes.

Regie is de nieuwe standaard

Wil je flexibel meebewegen met de veranderende klantvraag, kosten besparen en meer voor je klant betekenen? Overweeg dan - zoals veel facilitaire organisaties - de stap naar een regieorganisatie. Wij ondersteunen je bij het maken van die afweging en de verandering  er naar toe. Ook helpen wij je de regieorganisatie effectiever en efficiënter te laten werken.

De juiste strategie voor sourcing

Bij een goede strategie hoort ook strategisch sourcen. Binnen Facility management is de uitdaging: steeds weer de juiste afwegingen maken tussen zelf doen, samenwerken en uitbesteden. Alleen zo kun je scherp op kosten blijven letten, kwaliteit toevoegen en flexibel inspelen op veranderingen in of buiten je organisatie.

Onze toegevoegde waarde

  • Brede ervaring en expertise op het gebied van Facility management: ruim 30 jaar voorloper in het facilitaire vak.
  • Elke twee jaar ontvang je van ons de resultaten van een breed en diepgravend onderzoek naar trends, ontwikkelingen, groei en krimp van de facilitaire markt. Kijk hier onze meest recente bevindingen.
  • Toegang tot onze database van facilitaire kengetallen voor het toetsen van formatie-, exploitatie- en investeringskosten. Kijk hier voor ons overzicht van huisvestings- en facilitaire kengetallen.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.