TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Oisterwijk Vastgoedbeleid voor de gemeente Oisterwijk

  De gemeenteraad van Oisterwijk heeft in juli 2017 een Kadernota Vastgoed vastgesteld. Hierin worden spelregels vastgelegd voor het doeltreffend en doelmatig beheer van het gemeentelijk vastgoed. 

  TwynstraGudde ondersteunde de gemeente hierbij en leverde een bijdrage aan de organisatie-inrichting.

  De opdracht

  De gemeente Oisterwijk beschikt over een vastgoedportefeuille van ongeveer 50 objecten. Voor het vastgoedmanagement waren echter geen bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld, bovendien vond de uitvoering hiervan versnipperd in de organisatie plaats. TwynstraGudde is gevraagd om enerzijds een Strategisch Vastgoedbeleid op te stellen en anderzijds een inrichtingsplan te schrijven voor het organisatieonderdeel dat vastgoed gaat beheren.

  Onze visie

  Vastgoed is voor gemeenten een beleidsmiddel, maar ook een bedrijfsmiddel. Dit betekent dat het vooral ingezet moet worden voor maatschappelijke doelen, maar dat hierbij ook kostenbewust opereren hoort. Voor kleinere gemeenten zoals Oisterwijk (ruim 25.000 inwoners) geldt dat het opstellen van spelregels voor het eigen vastgoed loont. De gemeenteraad verdient namelijk transparantie over huurafspraken en eventuele subsidies aan gebruikers. Daarnaast kan de ambtelijke organisatie beter inspelen op verzoeken van burgers om een ruimte te huren. Tot slot stelt ook het BBV steeds scherpere eisen aan de verantwoording over vastgoed.

  Onze aanpak

  Voor het opstellen van het Strategisch Vastgoedbeleid (kadernota) en het Organisatie-inrichtingsplan is een ambtelijke werkgroep gevormd. Met deze groep medewerkers, uit alle delen van de organisatie, zijn alle onderwerpen van vastgoedbeheer doorgenomen. Als adviesbureau deden wij inhoudelijke voorstellen, die vervolgens in het projectteam besproken en vastgesteld werden.

  'Een prettig en leerzaam traject, waarin collega’s van verschillende disciplines de ruimte hebben gekregen voor inbreng en het gevoel hebben gekregen gehoord te zijn.'
  Frenkel Beerens – projectleider vastgoed bij de gemeente Oisterwijk

  Het Managementteam is nauw betrokken bij de inhoudelijke keuzes in het vastgoedbeleid. Vervolgens zijn de documenten in het college van B&W gebracht en is de kadernota naar de raad gestuurd. Alvorens deze in de raad is behandeld hebben wij een Beeldvormingsavond georganiseerd, waarin alle elementen uit het vastgoedbeleid aan de raadsleden zijn toegelicht. 

  Het resultaat

  In een tijdsbestek van driekwart jaar is de kadernota Vastgoed opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Gezien de gevoeligheden omtrent enkele objecten van maatschappelijk vastgoed, is dit voorspoedig verlopen. Tegelijkertijd ligt er een Organisatie-inrichtingsplan waarmee de ambtelijke organisatie weet welke acties moeten worden uitgevoerd om over 2 jaar volledig volgens het nieuwe vastgoedbeleid te werken.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met het inrichten van vastgoedorganisaties, in het bijzonder bij gemeenten. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met een onafhankelijke, kritische blik.

  Meer informatie kan opgevraagd worden bij Frenkel Beerens van de gemeente Oisterwijk (0135-291311)

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen