TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rotterdam Servicedesign maakt dienstverlening intuïtief

  Veel dienstverlening van de overheid is ontworpen vanuit systemen en niet vanuit de klant. Dat leidt vaak tot onnodige handelingen. De gemeente Rotterdam wil dat verbeteren en ziet daarbij in servicedesign een beloftevolle benadering. TwynstraGudde organiseerde een leertraject met 25 ambtenaren waarbij met servicedesign nieuwe dienstverleningsconcepten werden gemaakt.

  Dienstverlening van de overheid is vaak ingewikkeld. Onnodige gesprekken, formulieren en procedures zorgen voor verspilling van tijd en geld. Burgers voelen zich vaak slecht geholpen en de dienstverlenende ambtenaren ervaren spanning tussen ‘goed doen’ en ‘het goede doen’. De gemeente Rotterdam realiseert zich dat deze tijd vraagt om een betere dienstverlening, zowel intern als extern: beter inspelend op de klant en zijn werkelijke vraag. Servicedesign is een aanpak om dienstverlening intuïtiever te maken. De gemeente vroeg TwynstraGudde een leertraject op te zetten en ambtenaren ‘on the job’ te helpen nieuwe concepten te ontwikkelen.

  Onze aanpak

  We hebben deze opdracht uitgevoerd in samenwerking met het Rotterdamse ontwerpbureau M.V.. Met 25 ambtenaren hebben we vijf cases uitgewerkt, zoals het faciliteren van maatschappelijke initiatieven, het aanvragen van een uitkering en het ondersteunen van loopbaanontwikkeling. De deelnemers hebben het proces van servicedesign doorlopen en de aanpak toegepast in de praktijk.

  servicedesign1

  servicedesign2

  Onderdelen van de aanpak zijn:

  • Empathisch onderzoek: inzicht krijgen in behoeftes en verlangens van de doelgroep.
  • Co-creatie: samen met de doelgroep tot nieuwe ideeën komen.
  • Reframing: een nieuw perspectief op een complex vraagstuk vormen.
  • Prototyping: nieuwe ideeën snel testen.

  Leerpunten

  Door het repertoire van servicedesign direct in de praktijk toe te passen, werd duidelijk hoe nieuwe inzichten en ideeën zich verhouden tot bestaande manieren van denken en doen. Binnen de overheid blijkt bijvoorbeeld wantrouwen gemakkelijker te organiseren is dan vertrouwen. Ook is men gewend om snel tot oordelen te komen, terwijl bij servicedesign de ruimte om te blijven ontdekken belangrijk is. Om intuïtieve dienstverlening tot een succes te maken, zijn daarom ook nieuwe spelregels nodig, zowel binnen de ambtelijke organisatie, als in relatie met de burger.

  “André (TwynstraGudde) en Marjolein (Ontwerpbureau M.V.) vormden een professioneel team dat ons heeft geïnspireerd en gemotiveerd om anders te denken en te doen. De leergang servicedesign geeft ons niet alleen de tools maar ook het inzicht dat we als organisatie moeten veranderen om onze externe en interne dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.”
  Ronald van den Berg, gemeente Rotterdam

  Het resultaat

  We eindigden dit traject met vijf concrete concepten waarmee de gemeente een volgende stap zet in verdere verbetering van haar dienstverlening. De casushouders, die ook deelnamen aan de leergang, gaan nu aan de gang met de implementatie. De concepten kunnen daardoor steunen op eigenaarschap.. De aanpak heeft bovendien inzicht gegeven hoe vernieuwende ideeën succesvol kunnen worden binnen van de organisatie.

  Waarom TwynstraGudde

  TwynstraGudde werkt samen met de beste designers van Nederland, in deze opdracht met Marjolein Vermeulen van het Rotterdamse bureau M.V. Die combinatie is belangrijk, want hierdoor konden niet alleen goede ontwerpen voor intuïtieve dienstverlenging worden ontwikkeld, maar zijn ook de voorwaarden inzichtelijk gemaakt om deze aanpak succesvol toe te kunnen passen in het primaire proces van de gemeentelijke organisatie. Door oog te hebben voor zowel het ontwerp als de context van de organisatie verhoog je de kans dat verrassende concepten ook echt gaan werken

  Alle mensen

  Alle mensen