TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Utrecht Second opinion Jaarbeursterrein – een evenwichtige deal tussen de gemeente en de Jaarbeurs?

  De griffie van de gemeente Utrecht heeft namens de raadscommissie TwynstraGudde gevraagd om door middel van een second opinion de financiële en (beleidsmatige) risico’s en kansen van de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en de Jaarbeurs organisatie in kaart te brengen.

  Foto: Cepezed

  Het betreft een omvangrijke grondruil tussen de Jaarbeurs en de gemeente. De vraagstelling hield o.a. een analyse van de waarde van de gronden die de gemeente verkrijgt en de hoogte van de grondwaarde die de Jaarbeurs zal gaan betalen in. De overkoepelende vraag was of TwynstraGudde een oordeel kon geven of er voor beide partijen evenwichtige overeenkomst was uit onderhandeld.

  TwynstraGudde heeft binnen 3 weken op deze vragen antwoord gegeven. Vervolgens is de gemeenteraad akkoord gegaan met de overeenkomst, waarmee de weg vrij is om te komen tot een herontwikkeling de Jaarbeurs en de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving.

  Ontwikkelovereenkomst

  In de overeenkomst tussen de gemeente en Jaarbeurs worden afspraken gemaakt over de omzetting van erfpachtrechten en het ruilen van grondposities, met als resultaat dat beide partijen hun beleidsambities kunnen nastreven. De gemeente neemt bijna 9 hectare over van de Jaarbeurs en kan hierop voor een groot deel zelf het bouwprogramma bepalen en de Jaarbeurs ontvangt enkele financiële bijdragen en krijgt de mogelijkheid te gaan intensiveren en transformeren op een kleiner terrein.

  Aanpak

  Een team bestaande uit Henk Hoogmoed en Gregor Heemskerk heeft deze second opinion uitgevoerd. Tevens hebben wij experts op het gebied van parkeerexploitaties en vastgoedtaxaties en een vastgoedjurist ingeschakeld. Daarbij zijn, naast inzicht in een financiële balans tussen de beide partijen, de beperkingen en risico’s die deze overeenkomst de beide partijen oplegt onderdeel van onderzoek geweest. Gelet op de korte doorlooptijd was onze aanpak erop gericht snel en doeltreffend inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten van de omvangrijke ontwikkel overeenkomst Jaarbeursterrein en in de daarbij horende overeenkomst van Grondruiling respectievelijk erfpacht conversie. We hebben hieraan invulling gegeven door een aantal intakegesprekken met de begeleidingscommissie en gesprekken met gemeentelijke projectmanager(s) van het Jaarbeursterrein en hierna een studie van beschikbaar gestelde documenten. Door de losse onderdelen van de deal als één geïntegreerd geheel te beschouwen hebben wij inzicht gegeven in de (financiële) kansen, risico’s en belemmeringen voor beide partijen. Onze bevindingen hebben wij gepresenteerd aan de raadscommissie. Op basis van onze second opinion heeft de gemeenteraad met de overeenkomst ingestemd.

  “De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs is omvangrijk en complex. TwynstraGudde heeft in korte tijd een second opinion uitgevoerd en in begrijpelijke taal de gemeenteraad geïnformeerd over de essentie.”
  Frank Lith – commissiegriffier gemeente Utrecht

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde is gevraagd deze second opinion uit te voeren, vanwege onze ervaring met grond- en vastgoed rekenen, kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses en het opstellen en doorrekenen van uiteenlopende financiële businesscases in politiek-bestuurlijke context. Tevens sluiten wij regelmatig ontwikkel- of anterieure overeenkomsten in de projecten die wij managen. Dat doen wij in opdracht van de gemeenten, maar ook in opdracht van marktpartijen, hierdoor kunnen we de belangen aan beide kanten van de tafel goed op hun waarde schatten.
  Het team van TwynstraGudde werd zo geformeerd zodat de relevante kennis werd gebundeld om alle aspecten van deze complexe analyse integraal te managen en de deadline te behalen. In een tijdsperiode van ongeveer 3 weken hebben we de essentie vanuit de lange en veelomvattende geschiedenis van de herontwikkeling van het gebied rondom Utrecht centraal samengevat. TwynstraGudde kwam snel tot deze essentie, vanwege relevante ervaring en kennis op gebieden zoals (parkeer) exploitaties, erfpacht en risicomanagement. We hebben onze observaties getoetst bij een expert team van specialisten uit ons netwerk om aspecten zoals parkeer exploitatie en juridische consequenties goed in beeld te krijgen. Mede op basis van onze adequate en heldere analyse is de gemeenteraad met grote meerderheid akkoord gegaan met de bilaterale ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs en is een historische stap gezet.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen