Projectteam A2 corridor Project startup aanpak A2 corridor

De congestie op de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught moet worden aangepakt. Het Rijk en de regio hebben in 2015 besloten een MIRT-onderzoek te starten om de opgave te concretiseren. TwynstraGudde heeft voor het projectteam een project startup (PSU) georganiseerd.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen. De provincie Gelderland, de intergemeentelijke regio Rivierenland, Rijkswaterstaat en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben zich hierbij aangesloten. Deze zeven partijen werken samen in één projectteam om de opgaven en de ambities te verkennen. Het project bevindt zich in de verkennende fase, maar nu al is duidelijk dat deze partijen veel en intensief met elkaar zullen samenwerken. TwynstraGudde is gevraagd een project startup te organiseren met als doel elkaars belangen en verwachtingen te begrijpen en afspraken te maken over de samenwerking.

psu1

Onze visie

Een project startup is een bewust moment waarin de partijen elkaar leren kennen als mens en als professional. Belangen, zowel persoonlijk als organisatorisch, komen boven tafel. Onbewuste aannames ‘we weten toch wel van elkaar wat belangrijk is’ en ‘we leren elkaar de komende tijd toch wel kennen’, worden expliciet. De tijd die een team aan de voorkant investeert in een goede start, bespaart kostbare tijd in het vervolg van het project.

psu2

Onze aanpak

In deze opdracht hebben we een project startup van één dagdeel georganiseerd. Centrale thema’s waren: elkaar beter leren kennen, elkaars belang begrijpen en de werkverdeling afspreken. Door de persoonlijke en organisatorische belangen in kaart te brengen, werd duidelijk waar de motivatie zit van de teamleden én waar ze eventueel botsen. Zo bleek bijvoorbeeld dat het belang aan het project alleen maar aan het toenemen was. De beschikbare tijd van de teamleden was echter beperkt. Ook bleek dat veel teamleden van nature de focus leggen op hoofdlijnen. Natuurlijke ‘afmakers’ waren in het team minder vertegenwoordigd.

Het resultaat

Doordat de teamleden elkaar beter hebben leren kennen én daardoor er veel begrip voor elkaar is ontstaan, lukte het om het werk op een goede manier te verdelen. Bij de werkverdeling is aangesloten bij onderscheidende kwaliteiten van de teamleden. Het dilemma tussen de beperkte tijd van de teamleden en het grote belang dat alle organisaties aan het project hechten, is beslecht. De resultaten zijn, samen met een beeldverslag, vastgelegd zodat de deelnemers deze ook met hun achterban kunnen delen.

psu3

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ruime ervaring met de startup van een complex project waarbij partijen van verschillende ‘moederorganisaties’ samenwerken. Die ervaringen verbinden we met specifieke kennis van infrastructuur, mobiliteit en ruimte. In dit project hebben we samengewerkt met Susanne Zbinden van het bureau Tombolo.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.