Ministerie van Infrastructuur en Milieu Procesevaluatie toetsing primaire waterkeringen

Samen leren van de derde toets van de primaire waterkeringen. Dat is wat betrokken overheden voor ogen hadden. Met een procesevaluatie draagt TwynstraGudde bij aan een verbeterd toetsproces.

Primaire waterkeringen beschermen Nederland tegen overstromingen. Om aan te tonen of de primaire waterkeringen (wel of niet) aan de veiligheidsnorm voldoen, beoordelen waterbeheerders periodiek de waterstaatkundige toestand ervan. In het Draaiboek is beschreven hoe het toetsproces eruitziet, van het toetsinstrumentarium tot en met de rapportage.

Kijken met andere ogen

In de procesevaluatie is onderzocht hoe betrokken overheden – Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en inspectie – hun rol hebben ingevuld en hebben samengewerkt tijdens de derde toets van de primaire waterkeringen. Wat ging goed en waar en hoe kan het beter? Om het samen leren te stimuleren, is met Is Ook een spiegeldag voor betrokken overheden georganiseerd. Dit netwerk van kunstenaars, ontwerpers en adviseurs van TwynstraGudde kijkt met andere ogen.

“Heldere analyse. Confronterende en stimulerende terugkoppeling van de bevindingen door Is Ook. Lessen zijn herkend en erkend door betrokken overheden en krijgen een plaats in de volgende toetsrondes”
John Maaskant, senior beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lessen volgende toetsrondes

Uit de procesevaluatie blijkt dat door de periodieke beoordeling een steeds beter zicht ontstaat op de waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen. Ook is de derde toets van de primaire waterkeringen beter verlopen dan de tweede. Maar er blijven verbeteringen mogelijk. Onze adviseurs presenteren zowel verbeterpunten die eenvoudig zijn te implementeren, als lessen die volgen uit een analyse van enkele meer fundamentele punten. Zoals het hebben van voldoende expertise, het inbedden in het primaire proces van waterbeheerders, en het als betrokken overheden gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid.

Wilt u ook een procesevaluatie uitvoeren en/of doorpraten over waterveiligheid, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.