Ministerie van Infrastructuur en Milieu Onderzoek spoorweginfrastructuur projecten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt TwynstraGudde hoe bij twee grote spoorweginfrastructuur projecten de besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing is verlopen.

Aanleiding voor het onderzoek was dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was geconfronteerd met (meldingen van) voor hem onverwachte kostenstijgingen en vertragingen van spoorweginfrastructuur projecten. Om de kans op herhaling te minimaliseren, wilde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met ProRail leren van het achterliggende proces van besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing.

Reconstructie en analyse

In het onderzoek is het feitelijk verloop van de besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing van twee spoorweginfrastructuur projecten gereconstrueerd: de uitbreiding van de spoorweginfrastructuur in de regio Amsterdam (OV SAAL KT cluster c) en aanpassing van de spoorweginfrastructuur rondom station Utrecht Centraal (Doorstroomstation Utrecht). Twee ingewikkelde spoorweginfrastructuur projecten in een complexe omgeving.

Om ook echt van het achterliggende proces te leren, is het feitelijk verloop niet alleen vergeleken met de afspraken en spelregels over besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing. Ook is geanalyseerd waarom het gegaan is zoals het gegaan is.

'Het was best spannend de evaluatie in een woelige politieke periode uit te laten voeren. Het lukte TwynstraGudde goed om te luisteren naar zowel ProRail als het ministerie én objectief te blijven. Dat heeft bijgedragen aan een sterk verbeterde samenwerking en projectbeheersing'
Robert de Jong, plaatsvervangend afdelingshoofd Rijksinfrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderschreven advies

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de (stevige) conclusies en het advies van onze adviseurs onverkort overgenomen. Ook ProRail onderschrijft de conclusies en het advies, evenals de wijze waarop aan het advies opvolging wordt gegeven.

Wilt u ook een onderzoek naar grote projecten uitvoeren en/of doorpraten over het managen van infrastructuurprojecten, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.