Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Kostenneutrale herstructurering glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur

Met de ontwikkeling van Trappenberg-Kloosterschuur te Rijnsburg komt 19 hectare beschikbaar voor de sierteeltgerelateerde tuinbouw. Dit geeft ondernemers de mogelijkheid om uit te breiden en versnipperd gelegen glas te concentreren op één locatie. Het is cruciaal om flexibel in te spelen op de wensen van de ondernemers. Deze puzzel vraagt gedegen financieel management.

In Rijnsburg en omgeving heeft de sierteeltgerelateerde glastuinbouw haar wortels. Veel bedrijven zijn in de loop der jaren gegroeid en hebben op meerdere locaties glas betrokken zodra er op de hoofdlocatie ruimtelijk of planologisch geen ruimte was om uit te breiden. Dit leidt tot veel logistieke afstemming tussen de locaties. Verdere uitbreiding is lastig. Trappenberg-Kloosterschuur is aangewezen als glastuinbouwreconstructiegebied. Dit gebied, totaal 19 hectare grond uit te geven voor de glastuinbouw, geeft ondernemers de kans zich op één locatie te vestigen.

“Herstructurering is een stuk complexer dan ontwikkelen in een maagdelijk buitengebied. Als je dan ook nog eens te maken hebt met een bedrijfstak die onder druk staat en met de gevolgen van een economische en financiële crisis, dan is het wel duidelijk dat dit project een ‘tour de force’ is.”
Onno Zwart – directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

Kostenneutraal

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft tot taak deze gebiedsontwikkeling kostenneutraal te realiseren. Een probleem daarbij is dat uitgifteprijzen voor de glastuinbouw sterk onder druk staan. De vraag is er wel, maar het is voor ondernemers lastig om de financiering rond te krijgen. Daarom wordt met geïnteresseerde ondernemers gezocht naar mogelijkheden voor de vertreklocaties. Omdat ook herstructurering duur is, mogen in het plangebied vrije woningbouwkavels worden ontwikkeld. In zeer korte tijd zijn al zes kavels verkocht en er zijn meer geïnteresseerden.

De meerwaarde van TwynstraGudde

GOM heeft Erwin Uil van TwynstraGudde als projectmanager aangesteld om dit ontwikkelproces te leiden. Daarbij gaat het om de verwerving van gronden en de invulling van het planologisch kader. Het stedenbouwkundig plan moet worden gemaakt, civieltechnisch worden uitgedacht en worden gerealiseerd. Dit alles komt samen in een businesscase. TwynstraGudde heeft kennis en ervaring in huis om alle aspecten van dit complexe project integraal te managen. Daardoor is het mogelijk flexibel in te spelen op de behoeften en de uiteenlopende wensen van de ondernemers. Een échte puzzel.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.