TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Case Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels

  Om de reis van de deur-tot-deur in het openbaar vervoer te optimaliseren, slaan overheden, vervoerders en reizigersorganisaties de handen ineen. Aan de OV- en Spoortafels maken zij afspraken om deze ambitie te realiseren. TwynstraGudde evalueert de bestuurlijke samenwerking en doet een aantal aanbevelingen om deze samenwerking te verbeteren.

  Het verbeteren van de reis van-deur-tot-deur: een ambitie waar alle partijen in het openbaar vervoer belang bij hebben. Geen enkele partij heeft op zichzelf zeggenschap over het totale OV-systeem in Nederland. Om deze ambitie te realiseren, is samenwerking tussen de partijen, met inzet van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden, noodzakelijk. Daarom zijn de OV- en spoortafels ingericht: een samenwerking tussen de concessieverlenende overheden op rijks- en regionaal niveau, ProRail, NS, stad- en streekvervoerders, goederenvervoerders, verladers en reizigers- en onderne-mersorganisaties.

  Samenwerkingsscan identificeert sterkte- en verbeterpunten

  Om zicht te krijgen op wat goed gaat en wat beter kan, is als aanpak gekozen om alle bestuurders te interviewen in combinatie met de inzet van de samenwerkingsscan. Hiermee ontstond op efficiënte wijze inzicht in de sterke punten én de verbeterpunten van de samenwerking.

  'De uitwerking van de aanbevelingen van TwynstraGudde heeft o.a. geleid tot een overzichtelijke en scherpe jaaragenda voor 2017, een meer gestructureerde be-spreking van de agendapunten en de implementatie van een aantal quick wins voor vermindering van de bestuurlijke (overleg)drukte.'
  Joyce van Leeuwen, projectmanager Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen