Case Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels

Om de reis van de deur-tot-deur in het openbaar vervoer te optimaliseren, slaan overheden, vervoerders en reizigersorganisaties de handen ineen. Aan de OV- en Spoortafels maken zij afspraken om deze ambitie te realiseren. TwynstraGudde evalueert de bestuurlijke samenwerking en doet een aantal aanbevelingen om deze samenwerking te verbeteren.

Het verbeteren van de reis van-deur-tot-deur: een ambitie waar alle partijen in het openbaar vervoer belang bij hebben. Geen enkele partij heeft op zichzelf zeggenschap over het totale OV-systeem in Nederland. Om deze ambitie te realiseren, is samenwerking tussen de partijen, met inzet van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden, noodzakelijk. Daarom zijn de OV- en spoortafels ingericht: een samenwerking tussen de concessieverlenende overheden op rijks- en regionaal niveau, ProRail, NS, stad- en streekvervoerders, goederenvervoerders, verladers en reizigers- en onderne-mersorganisaties.

Samenwerkingsscan identificeert sterkte- en verbeterpunten

Om zicht te krijgen op wat goed gaat en wat beter kan, is als aanpak gekozen om alle bestuurders te interviewen in combinatie met de inzet van de samenwerkingsscan. Hiermee ontstond op efficiënte wijze inzicht in de sterke punten én de verbeterpunten van de samenwerking.

'De uitwerking van de aanbevelingen van TwynstraGudde heeft o.a. geleid tot een overzichtelijke en scherpe jaaragenda voor 2017, een meer gestructureerde be-spreking van de agendapunten en de implementatie van een aantal quick wins voor vermindering van de bestuurlijke (overleg)drukte.'
Joyce van Leeuwen, projectmanager Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.