Gemeente Zwolle Evaluatie aanpak Omgevingsvisie Zwolle

Als een van de eerste gemeenten Nederland maakt de gemeente Zwolle een omgevingsvisie. Op basis van een evaluatie van de eerste fase adviseert TwynstraGudde over hoe de vervolgfasen van het maakproces aan te pakken en wat daarvoor nodig is.

Zwolle is een prachtige stad. Omdat het structuurplan niet meer up-to-date is, besluit de gemeente anticiperend op de nieuwe Omgevingswet het structuurplan te actualiseren. De Omgevingsvisie Zwolle geeft richting aan de groei en ontwikkeling van de stad.

Leren van eerste fase

Tijdens het actualiseren van het structuurplan wordt steeds duidelijker dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet een grote impact heeft. De Omgevingsvisie Zwolle vraagt meer dan een update van het structuurplan. Daarom maakt de gemeente in een tussentijdse evaluatie pas op de plaats. De aanpak van de evaluatie is kort en krachtig. In een expertsessie zijn bevindingen uit een beknopt bureauonderzoek en gesprekken met het bestuur en de ambtelijke organisatie geanalyseerd. Die analyse vormt de basis voor het advies over de aanpak Omgevingsvisie Zwolle.

'Het briefadvies is een mooi overzicht geworden van zeer bruikbare adviezen'
Janneke Greveling, afdelingshoofd ruimtelijke planvorming gemeente Zwolle

Nieuwe start

Hoe de vervolgfasen van het maakproces aan te pakken, begint bij een gedeeld beeld bij het beoogd resultaat. Als je het onze adviseurs vraagt, is het beoogd resultaat een Omgevingsvisie Zwolle die inspirerend, samenhangend, gebalanceerd en flexibel is. Passend bij de rollen van de gemeente als samenwerkingspartner in verschillende coalities gaat het advies in op hoe de vervolgfase van het maakproces aan te pakken en welke competenties daar onder meer voor nodig zijn.

Wilt u ook tussentijds leren van de aanpak van bijvoorbeeld uw project en/of doorpraten over het maken van een Omgevingsvisie, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.