Eurekarail Eureka! Internationaal samenwerken aan seamless travel

Het programma Eurekarail realiseert ontbrekende schakels voor naadloos grensoverschrijdend (trein)reizen en neemt belemmeringen weg voor reizigers.

Foto: Sunny Gardeur/ Eurekarail

TwynstraGudde ontwikkelt in het kader van dit programma het ticketing- en tariferingsysteem. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met publieke en private partijen uit Nederland, België en Duitsland.

Belemmeringen in grensoverschrijdende ticketing

Niet alleen dienstregelingen van EU-landen onvoldoende op elkaar afgestemd, ook het verkrijgen van een grensoverschrijdend vervoersbewijs is voor reizigers ondoorzichtig en onhandig. Zo zijn drie verschillende tickets nodig voor een treinreis Luik – Maastricht – Aken, die je alleen in de landen zelf – dus niet vooraf – kunt kopen. Dergelijke belemmeringen schaden de belangen van de reiziger, die wil namelijk naadloos van A naar B kunnen reizen. Bovendien wordt de economische vooruitgang van de grensregio’s belemmerd. Het is voor werknemers bijvoorbeeld een extra barrière om over de grens te werken.

Het wenkende perspectief en de opbrengst

TwynstraGudde zet zich middels het programma Eurekarail in voor een oplossing en werkt hierin samen met de publieke, private en wetenschappelijke sector van Nederland, Duitsland en België en wordt ondersteund door de Europese Unie. Het doel is een ticketing- en tariferingsysteem dat naadloos reizen (seamless travel) in de grensregio’s mogelijk maakt. Een systeem dat zicht richt op de versterking van de grenseconomieën en waarin de belangen van de reizigers geborgd worden.

Komen tot een antwoord: inzicht in de customer journey

Voor het komen tot een adequate oplossing hanteert TwynstraGudde onder meer hun customer journey tool. Hiermee worden de interacties en ervaringen van de grensoverschrijdende reiziger in kaart gebracht en ontstaat een weergave van de beschikbaarheid, verkrijgbaarheid en betaal- en verifiëringsmogelijkheden van het huidige grensoverschrijdende ticketing systeem. Deze informatie brengt TwynstraGudde samen met hun analyse over de wensen van de reiziger, technologische trends, juridische kaders en politieke ambities. Zo vormt zich een compleet beeld van een passend grensoverschrijdend ticketing- en tariferingsysteem.

Een eerste betekenisvolle stap

Het wenkend perspectief is niet van vandaag op morgen te bereiken. Verandering kost immers tijd. Het vraagt een stapsgewijze aanpak waarin overheden, vervoerders en relevante andere partijen het ticketing- en tariferingsysteem samen klaarmaken voor de toekomst. Een eerste stap hierin is het testen van dit systeem in de grensregio middels een pilot in november 2018. De resultaten dienen als input voor een bestuurlijke keuze over het verder opschalen van een gezamenlijk ontworpen ticketing-en tariferingsysteem.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.