TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Infrastructuur en Milieu Een beleidsdoorlichting voor betere waterkwaliteit

  Schoon water is van levensbelang. Onze adviseurs voerden een inzichtelijke beleidsdoorlichting uit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu van het beleid voor een verbetering van de waterkwaliteit. De logica en effectiviteit van het beleid is onder de loep genomen.

  De beleidslichting had betrekking op het onderdeel ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden Eems, Maas, Rijn(delta) en Schelde, conform de Kaderrichtlijn Water’.

  Inzichtelijke beleidsdoorlichting

  Onze adviseurs maakten de beleidstheorie met een uitgebreid bureauonderzoek inzichtelijk. Zij stelden een causaal diagram op van zowel het beleid voor als na de imlementatie van de Kaderrichtlijn Water. Kernvragen zijn wat het probleem is met de waterkwaliteit, waarom de overheid het als haar verantwoordelijkheid ziet dit probleem op te lossen, welke doelstellingen zijn geformuleerd en welke instrumenten worden gehanteerd. De beleidstheorie is besproken en aangescherpt in een werksessie met beleidsmakers.

  Logisch en effectief?

  Uit de analyse is vooral gebleken dat de geformuleerde doelstellingen als herkenbaar en de gehanteerde instrumenten als logisch worden ervaren door beleidsmakers en uitvoerders. Toch is er weinig bekend over de effectiviteit van de gehanteerde instrumenten. Wij hebben geadviseerd de maatschappelijke effecten beter inzichtelijk te maken. Dit kan ook helpen om met het oog op de bezuinigingen de juiste keuzes te maken.

  'De beleidsdoorlichting oogt verzorgt en is gemakkelijk leesbaar.'
  Inspectie Leefomgeving en Transport

  Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten bij de overheid en weten daarom precies waar de knelpunten liggen. Wilt u verder praten over onze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen