Erasmus School of Health Policy & Management Breed gedragen strategie ontwikkelen

De Erasmus School of Health Policy & Management heeft een strategie voor de komende periode van vijf jaar vastgesteld. Medewerkers, managers en bestuur hebben elkaar hierin gevonden. Anneke van der Kluit heeft als interim-procesbegeleider gezorgd dat iedereen deelgenoot was.

De Erasmus School of Health Policy & Management is een faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door onderzoek en onderwijs legt deze faculteit de basis waarop transities in de gezondheidszorg mogelijk zijn. Om nieuwe uitdagingen aan te kunnen, wil de faculteit intensiever samenwerken met het Erasmus Medisch Centrum en de andere EUR-faculteiten. De faculteit wil ook haar internationale reputatie en netwerk versterken.

Niet top-down, maar bottom-up

Tegen deze achtergrond wilde de faculteit een strategie voor 2020-2024 bepalen. Het idee daarbij was om de strategie niet top-down tot stand te laten komen, maar op basis van inbreng van medewerkers, managers en bestuur. Ook moest de strategie aansluiten bij de EUR-brede strategie voor 2024.

Begeleiding en participatie

Anneke van der Kluit is als interim-procesbegeleider aangesteld. In een participatief proces heeft zij de inbreng van medewerkers vertaald naar speerpunten voor de strategie. Medewerkers hebben in werkgroepen kaders, doelstellingen en acties geformuleerd. Ook zijn er acties voor komende jaren bepaald. Waar zetten we op in? Een conceptstrategie is gereviewd door collega-decanen, oud-decanen en een aantal netwerk-hoogleraren. Daarna is de definitieve strategie voor 2020-2024 vastgesteld door het College van Bestuur van de EUR.

Onderscheid tussen inhoud en proces

Als procesbegeleider heeft Anneke consequent onderscheid gemaakt tussen proces en inhoud. De inhoud kwam van de medewerkers, managers en bestuur. Anneke zorgde ervoor dat de participatie vanuit medewerkers optimaal was. Haar rol was om relevante signalen op te pikken en bespreekbaar te maken. Ze pendelde tussen werkgroepen, dagelijks bestuur en managementteam, stuurde op proces en tijd en maakte verschillen van inzicht, weerstanden en fricties productief.

Effectieve strategie, nieuwe werkwijze

De strategie geeft voor vijf jaar effectief richting aan het werk van de faculteit. Daarbij was het proces om in gezamenlijkheid aan een omvangrijke opgave te werken, de bijkomende winst van dit intensieve traject. Iedereen in het proces was lerend. Het leidde uiteindelijk tot een breed gedragen strategie. Ook het College van Bestuur was enthousiast over de aanpak en het resultaat. Het is een manier van werken die past bij een moderne manier van leiding geven aan professionals in een wetenschappelijke organisatie.

Toegevoegde waarde

Als interim-procesbegeleider had Anneke toegevoegde waarde, doordat zij zich als relatieve buitenstaander exclusief kon richten op het proces en het productief maken van ieders inbreng. Anneke verhoudt zich op het juiste niveau tot de wetenschappelijke context waardoor ze snel tot de kern weet door te dringen. 

Anneke van der Kluit is organisatieadviseur, bedrijfskundige en mediator.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.