Ministerie van Economische Zaken Beleidsdoorlichting Groen onderwijs

Met het vakdepartementaal beleid streeft het Ministerie van Economische Zaken naar Groen onderwijs van hoge kwaliteit. In een beleidsdoorlichting geeft TwynstraGudde helder inzicht in de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid, evenals in de lessen.

Het vakdepartementaal beleid is aanvullend op het algemeen onderwijsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aantrekkelijk, actueel, vooruitstrevend en internationaal Groen onderwijs is van belang voor voldoende beroepsbeoefenaren en een goede kennisverspreiding en -benutting voor het agrofoodcomplex en de groene ruimte.

Syntheseonderzoek én toetsing beleidshypotheses

Een beleidsdoorlichting heeft in principe het karakter van een syntheseonderzoek: de beleidsdoorlichting vat samen wat we weten over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Wat de aanpak van de beleidsdoorlichting Groen onderwijs bijzonder maakt, is dat aanvullend onderzoek is uitgevoerd omdat het gevoerde beleid in beperkte mate is geëvalueerd. Via groepsgesprekken en een gestructureerde vragenlijst – uitgezet onder bestuurders en professionals uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de collectieve ondersteuningsstructuur – zijn drie beleidshypotheses getoetst. De antwoorden op de verplichte vragen bij een beleidsdoorlichting zijn in een expertmeeting nader geduid en verdiept.

'Naar aanleiding van de beleidsdoorlichting heb ik in het Groen onderwijs wijzigingen doorgevoerd in het instrumentarium en de sturingsfilosofie'
Staatssecretaris van Economische Zaken

Leren van gevoerde beleid

Het vakdepartementaal beleid heeft extra prestaties mogelijk gemaakt. Maar is er ook ruimte voor verbetering. Onze adviseurs presenteren vijf lessen om de essentie van het vakdepartementaal beleid – doen en willen we de goede dingen – scherper te formuleren, te investeren in de kwaliteit van de samenwerking tussen het Groen onderwijs en het bedrijfsleven en de gerealiseerde resultaten en effecten te borgen.

Wilt u ook een beleidsdoorlichting uitvoeren en/of doorpraten over onderwijs van hoge kwaliteit, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.