Tweedaagse training 'Strategisch Omgevingsmanagement' (SOM) | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tweedaagse training 'Strategisch Omgevingsmanagement' (SOM)

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Nu met nieuwe Canvas Omgevingsmanagement
Het instrument om in korte tijd met sleutelfiguren rondom een opgave tot de essenties van Strategisch Omgevingsmanagement te komen. Maak kennis met dit nieuwe instrument en leer ermee werken vanuit de eigen praktijk. 

Organisaties zijn voor het bereiken van hun (strategische) doelen in steeds grotere mate afhankelijk van hun omgeving. Dat kan zowel intern als extern zijn. Als professional ben je gebaat bij constructieve relaties in een voorspelbare omgeving. Een omgeving die per sector of organisatie kan verschillen. De opgaven waar professionals voor staan, zijn vaak wel overeenkomstig: een resultaat dat aansluit op het eigen belang, houdbaar over tijd en tot stand gekomen met oog voor goede persoonlijke verhoudingen.

Het toepassen van SOM is niet eenvoudig. Voor het bereiken van resultaten die goed zijn voor de eigen organisatie en voor betrokken stakeholders, is een betrouwbare en transparante manier van handelen nodig. En soms ook een hoop geduld en doorzettingsvermogen. Om projecten of programma’s tot een goed einde te brengen speelt degene die zich met stakeholders bezighoudt een belangrijke rol. Met deze training legt u de basis voor uw eigen visie op omgevingsmanagement en de wijze waarop u het inzet bij uw eigen opgave.

De training is bedoeld voor een ieder die werkt in de wereld van projecten en programma's en die zijn of haar competenties op het gebied van omgevingsmanagement en professioneel onderhandelen wil verbeteren.

In de training komende volgende onderdelen aan bod:
- een integraal beeld van omgevingsmanagement
- de visie achter SOM; de Mutual Gains Approach (MGA)
- de planmatige werkwijze (SOM cirkel)
- de competenties en rollen van een omgevingsprofessional
- praktische instrumenten ter ondersteuning van uw vak
- houvast bij het inrichten en organiseren van SOM in uw eigen context
- gevoel voor hoe u zelf het beste uw rol kunt invullen in uw opgave.

In de training is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma's. Juist dit aspect wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die zich verder willen verdiepen in het vak van omgevingsmanagement en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: project- en programmamanagers, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse sectoren. Van de deelnemers wordt wel enige ervaring gevraagd met het werken met stakeholders, projectmanagement of programmamanagement. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door twee docenten uit ons team, nl. Roelof Benthem of Pim Nijssen samen met Evelyne Brandenburg of Niels Vrije. Zij zijn allen ervaren adviseurs op het gebied van omgevingsmanagement, project- en programmamanagement en communicatie. Ze hebben zelf ook in diverse projecten en programma's geacteerd als omgevings- of communicatiemanager.

Kosten

De kosten voor deze tweedaagse training bedragen € 1.650,-- (ex. BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, een reader met artikelen over Strategisch Omgevingsmanagement in theorie en praktijk en catering gedurende de dag. Onze training is zonder overnachting(en). Het gaat om twee losse dagen van 09.00-17.00 uur; als u wilt (voor)overnachten, dan vragen wij de hotelreservering(en) voor uw eigen rekening te nemen.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Mocht u daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een vervanger laten deelnemen. Indien u wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding door te geven aan opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training in rekening te brengen.

Docenten

Evelyne Brandenburg

Evelyne Brandenburg

Adviseur

Evelyne Brandenburg

Adviseur

Adviseur, procesbegeleider en trainer op gebied van omgevingsmanagement en samenwerken binnen het ruimtelijk domein

Roelof Benthem

Roelof Benthem

Organisatieadviseur

Roelof Benthem

Ik help organisaties bij het verbeteren van projecten en programma’s. Ik werk voor overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, zolang het relevante maatschappelijke vraagstukken zijn en het gerelateerd is aan mijn vakgebied: strategische communicatie en project- en programmamanagement.

Niels Vrije

Niels Vrije

Senior Adviseur

Niels Vrije

Strategiebepaling voor het omgaan met je omgeving. Op het water moet je steeds opnieuw in wisselende omstandigheden koers bepalen om het optimale uit je zeilprestatie te halen.

Pim Nijssen

Pim Nijssen

Partner

Pim Nijssen

Partner

Adviseur en trainer op het gebied van samenwerking, omgevingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling.