Adviseur Overheid en Organisatie

Lai van Beek

Op dagelijkse basis werk ik mee aan het oplossen van complexe vraagstukken in een politiek bestuurlijke omgeving. De ene keer is dit het evalueren van een gemeenschappelijke regeling, de andere keer is dit een evaluatie van het sociaal domein.

Maakt impact met

Samenwerken, Evaluaties en onderzoek.

Naast terugblikken vind ik het belangrijk om vooruit te kijken, door na te gaan welke lessen uit een procesverloop geleerd kunnen worden. Ik probeer daarbij aanbevelingen zo concreet mogelijk en op maat van de organisatie te maken, om te zorgen dat deze goed uitvoerbaar zijn en draagvlak krijgen. Een evaluatieonderzoek is voor mij pas echt geslaagd wanneer het de organisatie daadwerkelijk een stap verder helpt.

Als onderzoeker heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, zoals raadsonderzoeken, rekenkameronderzoeken, projectevaluaties, beleidsdoorlichtingen of evaluaties van organisatieveranderingen of samenwerkingsverbanden.

In een kort tijdsbestek kan ik een grote hoeveelheid aan informatie (kwalitatief en kwantitatief) analyseren, gestructureerd uiteenzetten en presenteren in een goed leesbare rapportage. Om een goed beeld te krijgen van een procesverloop kijk ik naar meer dan alleen de feiten: achterliggende omstandigheden spelen ook vaak een belangrijke rol. Naast de inhoud heb ik ook oog voor het proces, zoals de samenwerking met de opdrachtgever en het creëren van draagvlak voor het onderzoek.

Adviseur Overheid en Organisatie

Lai van Beek

lai van Beek
Stuur een e-mail

Bel: 06 83 15 19 18

Op dagelijkse basis werk ik mee aan het oplossen van complexe vraagstukken in een politiek bestuurlijke omgeving. De ene keer is dit het evalueren van een gemeenschappelijke regeling, de andere keer is dit een evaluatie van het sociaal domein.

Maakt impact met

Samenwerken, Evaluaties en onderzoek.

Naast terugblikken vind ik het belangrijk om vooruit te kijken, door na te gaan welke lessen uit een procesverloop geleerd kunnen worden. Ik probeer daarbij aanbevelingen zo concreet mogelijk en op maat van de organisatie te maken, om te zorgen dat deze goed uitvoerbaar zijn en draagvlak krijgen. Een evaluatieonderzoek is voor mij pas echt geslaagd wanneer het de organisatie daadwerkelijk een stap verder helpt.

Als onderzoeker heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, zoals raadsonderzoeken, rekenkameronderzoeken, projectevaluaties, beleidsdoorlichtingen of evaluaties van organisatieveranderingen of samenwerkingsverbanden.

In een kort tijdsbestek kan ik een grote hoeveelheid aan informatie (kwalitatief en kwantitatief) analyseren, gestructureerd uiteenzetten en presenteren in een goed leesbare rapportage. Om een goed beeld te krijgen van een procesverloop kijk ik naar meer dan alleen de feiten: achterliggende omstandigheden spelen ook vaak een belangrijke rol. Naast de inhoud heb ik ook oog voor het proces, zoals de samenwerking met de opdrachtgever en het creëren van draagvlak voor het onderzoek.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.