Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Senior adviseur Overheid en Organisatie

  Lai Tromp-van Beek

  Op dagelijkse basis werk ik mee aan het oplossen van complexe vraagstukken in een politiek bestuurlijke omgeving. De ene keer is dit het evalueren van een gemeenschappelijke regeling, de andere keer is dit een evaluatie van het sociaal domein.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Evaluaties en onderzoek.

  Naast terugblikken vind ik het belangrijk om vooruit te kijken, door na te gaan welke lessen uit een procesverloop geleerd kunnen worden. Ik probeer daarbij aanbevelingen zo concreet mogelijk en op maat van de organisatie te maken, om te zorgen dat deze goed uitvoerbaar zijn en draagvlak krijgen. Een evaluatieonderzoek is voor mij pas echt geslaagd wanneer het de organisatie daadwerkelijk een stap verder helpt.

  Als onderzoeker heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, zoals raadsonderzoeken, rekenkameronderzoeken, projectevaluaties, beleidsdoorlichtingen of evaluaties van organisatieveranderingen of samenwerkingsverbanden.

  In een kort tijdsbestek kan ik een grote hoeveelheid aan informatie (kwalitatief en kwantitatief) analyseren, gestructureerd uiteenzetten en presenteren in een goed leesbare rapportage. Om een goed beeld te krijgen van een procesverloop kijk ik naar meer dan alleen de feiten: achterliggende omstandigheden spelen ook vaak een belangrijke rol. Naast de inhoud heb ik ook oog voor het proces, zoals de samenwerking met de opdrachtgever en het creëren van draagvlak voor het onderzoek.

  Senior adviseur Overheid en Organisatie

  Lai Tromp-van Beek

  lai Tromp-van Beek
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 83 15 19 18

  Op dagelijkse basis werk ik mee aan het oplossen van complexe vraagstukken in een politiek bestuurlijke omgeving. De ene keer is dit het evalueren van een gemeenschappelijke regeling, de andere keer is dit een evaluatie van het sociaal domein.

  Maakt impact met

  Samenwerken, Evaluaties en onderzoek.

  Naast terugblikken vind ik het belangrijk om vooruit te kijken, door na te gaan welke lessen uit een procesverloop geleerd kunnen worden. Ik probeer daarbij aanbevelingen zo concreet mogelijk en op maat van de organisatie te maken, om te zorgen dat deze goed uitvoerbaar zijn en draagvlak krijgen. Een evaluatieonderzoek is voor mij pas echt geslaagd wanneer het de organisatie daadwerkelijk een stap verder helpt.

  Als onderzoeker heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, zoals raadsonderzoeken, rekenkameronderzoeken, projectevaluaties, beleidsdoorlichtingen of evaluaties van organisatieveranderingen of samenwerkingsverbanden.

  In een kort tijdsbestek kan ik een grote hoeveelheid aan informatie (kwalitatief en kwantitatief) analyseren, gestructureerd uiteenzetten en presenteren in een goed leesbare rapportage. Om een goed beeld te krijgen van een procesverloop kijk ik naar meer dan alleen de feiten: achterliggende omstandigheden spelen ook vaak een belangrijke rol. Naast de inhoud heb ik ook oog voor het proces, zoals de samenwerking met de opdrachtgever en het creëren van draagvlak voor het onderzoek.