Water

De Nederlandse watersector werkt aan integrale oplossingen voor klimaatadaptatie, veiligheid, (drink)waterkwaliteit en duurzaamheid. Dat vraagt om samenwerking tussen waterschappen, drinkwaterbedrijven en onderdelen van gemeenten, provincies en Rijk die te maken hebben met de inrichting van de fysieke leefomgeving. Twynstra Gudde helpt u om doelen te stellen, focus aan te brengen in programma’s en projecten en coalities werkend te krijgen. U kunt rekenen op onze ervaring met organisatievraagstukken, onze kennis van de watersector en de inzet van ons netwerk..

Aan de slag met een klimaatadaptieve stad en regio

Grotere neerslagpieken, een hogere of lagere grondwaterstand en hittestress vereisen klimaatadaptief waterbeheer in stad en regio. Hoe kunt u dat realiseren? Wij helpen u de ambities te stellen en te vertalen in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden.

Lees verder

Doorpakken op de circulaire economie

De watersector kan en wil bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie. Technisch is er veel mogelijk, maar ambities richten, de organisatie invullen en samenwerking effectief maken, is een ander verhaal. Wij helpen u om initiatieven operationeel te maken.

Lees verder

Besluitvorming met goed assetmanagement

De assets van uw organisatie zijn van grote waarde. Goed assetmanagement kan daarom bijdragen aan het realiseren van primaire doelstellingen van uw organisatie. Wij helpen u hiermee en we zorgen voor de koppeling tussen uitvoering en bestuurlijke besluitvorming.

Lees verder

Uw organisatie gericht en ingericht krijgen voor de toekomst

Technologische, maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen eisen voortdurend de aandacht op. Welke koers kiest u voor de lange termijn? Hoe vertaalt u dit in doelstellingen, programma’s en projecten? Hoe krijgt u die naast bestaande opgaven georganiseerd?

Lees verder

Uw organisatie werkend krijgen

De wateropgave vraagt steeds vaker om samenwerking en een integrale aanpak. Er zijn nieuwe coalities, spelregels en werkwijzen nodig. Dat vereist ook nieuwe competenties van uw medewerkers. Wij helpen u om veranderingen in uw organisatie werkend te krijgen.

Lees verder

Werken aan internationale watervraagstukken

Met watermanagement loopt Nederland internationaal voorop. Ons land kan producten en kennis delen met tal van andere landen. Twynstra Gudde zet de Nederlandse ervaring in bij internationale opgaven. Andersom verrijkt deze buitenlandse ervaring ons werk in Nederland.

Lees verder

Cases

Op koers naar de projectleider van de toekomst

Het Waterschap Rijn en IJssel werkt met een reeks vernieuwende projecten aan de wateropgaven van de toekomst. Dit vergt het uiterste van de circa 25 betrokken projectleiders. Twynstra Gudde heeft de unit Projecten ondersteund om als collectief de uitdagingen aan te kunnen.

Lees de case

Actuele opleidingen

Leeratelier De Omgevinsgwet in de Waterpraktijk

21 en 22 september - Nieuwe vaardigheden in een veranderende maatschappij

In deze tweedaagse staan we stil bij de veranderende maatschappelijke context, waarop de Omgevingswet een reactie is. We gaan in op de hoofdlijnen van de nieuwe wet en staan stil bij de gevolgen voor collega’s in het waterdomein. Daarbij kijken we naar nieuwe vaardigheden die hierin gevraagd worden, zoals samenwerken en gaan we aan de slag met eigen casuïstiek.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Leeratelier Samenwerken voor Waterprofessionals - met focus op het waterdomein

9 en 10 november (incl. tussenliggende avond op 9 november)

In dit tweedaagse leeratelier leer je verschillende vormen van samenwerken herkennen. Welke vorm past bij welk vraagstuk? Daarnaast krijg je inzicht in je eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Samenwerken is namelijk ook mensenwerk. We bieden praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Stan Duifhuizen

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt