Blog Wat als het coronatijdperk veel langer duurt?

Het coronavirus heeft onze samenleving en de zorgsector volledig in haar greep. Het bedwingen van de directe bedreigingen heeft de hoogste prioriteit. Daar moet alle aandacht naar uit gaan. Tegelijkertijd zie ik dat er in zorgorganisaties ruimte wordt gemaakt om ook na te denken over: hoe verder? Hoe komen we uit de crisis? Wat is de ‘exit strategie’? Wat gaan we ‘post-corona’ doen?

Toegevoegd door Huub Raemakers op 11 mei 2020

Wat mij daarbij opvalt, is dat er vaak wordt nagedacht over het ‘post-corona’ tijdperk op een redelijk korte termijn. Met een impliciete gedachte dat over niet al te lange tijd (enkele maanden, na de zomer?) we ons vertrouwde leven langzaam aan weer kunnen oppakken.

Leven we misschien in een corona tijdperk?

Maar wat als de crisis voortduurt? Wetenschappers werken in denktanks aan tijdslijnen en zien een crisisperiode die misschien wel één of twee jaar gaat duren. Dit zou betekenen dat we mogelijk nog jaren met de coronapandemie moeten leven, werken en zorgen. Nadenken over ‘post-corona’ heeft dan minder zin. We leven dan in een coronatijdperk dat jaren kan duren.

Hoe krijgen we houvast? Strategie-ontwikkeling kan helpen.

Wat zeker is: we zitten in een periode van grote onzekerheid. En de vraag die iedere organisatie zich zou moeten stellen is: ‘Hoe krijgen we hier grip op?’. Juist hierbij helpt strategie-ontwikkeling.

Een groot voordeel van het maken van een nieuwe strategie is dat het de medewerkers in de organisatie perspectief geeft. Het verbindt. Het is fijn om er samen aan te werken. Of te weten dat anderen er aan werken, terwijl jij aan de frontline staat op de IC, de woongroep, de thuiszorg of in het overbelaste laboratorium. Het geeft een gevoel van houvast en verbondenheid in een periode waarin niemand weet wat er komen gaat. Iets waar we in deze crisistijd allemaal veel behoefte aan hebben.

Wat als het Corona-tijdperk veel langer duurt?

We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar er wel samen over nadenken en plannen ontwikkelen. En zo onszelf voorbereiden op wat komen gaat. Niet doordat we de toekomst denken te kennen, maar wel om je mentaal en bestuurlijk voor te bereiden op wat er aan kan komen.

Voor de coronacrisis was het al verstandig om van strategie-ontwikkeling een continu proces te maken. Een proces van denken, doen en bijstellen. De wereld is immers sterk in verandering en steeds minder voorspelbaar. Daar paste al geen klassiek 4-jaren plan meer bij. Met de zeer grote onzekerheden van het coronatijdperk is zo’n dynamische strategie van nog grotere waarde.

Hoe kom je tot een dynamische strategie?

Hieronder schets ik drie manieren waarop je de strategie-ontwikkeling in het coronatijdperk kunt oppakken.

  • Review de huidige strategie: geeft die nog voldoende houvast? Wat kan in de koelkast en waar moet je extra energie op zetten? Wat kun je toevoegen om de coronacrisis, nu de grootste externe beïnvloedende factor, een plek te geven? Dat kan bijvoorbeeld door de klassieke SWOT opnieuw uit te voeren.

  • Ontwikkel een parallelle strategie, naast de bestaande strategie voor de komende twee jaar. Je kiest er voor juist je visie, missie en waarden te behouden. Niet alles loslaten maar juist extra stutten. Blijven vertrouwen op wie je bent en waar je voor staat. Dat geeft ook het voordeel dat je op termijn weer terug zou kunnen grijpen op de gedragen en vertrouwde strategie.

  • Werk scenario’s uit voor concrete maatregelen. De huidige strategie blijft van kracht en krijgt tijdelijk wat minder aandacht. Met scenario’s voor de gehele organisatie worden risico’s en kansen gezocht, waar concrete maatregelen bij worden bedacht. Mogelijk blijkt dat in meerdere scenario’s dezelfde maatregelen kunnen helpen. Die kun je dan als eerste oppakken.

De coronacrisis is groter dan je eigen organisatie: het treft ons allemaal als burger, patiënten, cliënt, professional. Zoek verbinding met andere (zorg)partijen, zoek verbinding met patiënten en cliënten. Want zij hebben dezelfde problemen en weten ook nog niet hoe het verder moet. Zij kunnen wel helpen en onderdeel zijn van de oplossingen. Door andere perspectieven en creativiteit. We moeten er samen doorheen komen. Aan de slag.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.