Nieuws TwynstraGudde benoemt vijf nieuwe partners

Per 1 juli 2019 heeft de directie van TwynstraGudde vijf nieuwe partners benoemd: Gregor Heemskerk, Jos Kalfsbeek, Evelien van der Kuil, Guus van Leerdam en Martin Stout. 

Toegevoegd door Dan Kamminga op 1 juli 2019

Met deze benoeming versterken wij onze positie op de thema’s energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Gregor Heemskerk
Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk is gespecialiseerd in complexe gebiedsontwikkelingen. Hij helpt opdrachtgevers van bedrijventerreinen en campusontwikkelingen met het organiseren en financieren van publiek-private samenwerking.

Jos Kalfsbeek
Jos Kalfsbeek

Jos Kalfsbeek werkt aan de mobiliteit en infrastructuur van morgen. Hij benut zijn technisch inhoudelijke kennis voor goede besluitvorming over beleid en grote projecten en programma’s op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Hij organiseert gedragen beslisinformatie en een duidelijk besluitvormingsproces. Dat zorgt voor concrete resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.

Evelien van der Kuil
Evelien van der Kuil

Evelien van der Kuil helpt binnen het waterdomein opdrachtgevers vanuit verschillende rollen bij veranderingen. Haar kracht ligt in het verbinden van belanghebbenden met verschillende perspectieven, zowel in bestuurlijke als in ambtelijke context. Zij komt snel tot de kern bij problemen op het grensvlak van inhoud, proces, organisatie en governance.

Guus van Leerdam
Guus van Leerdam

Guus van Leerdam helpt organisaties met transitievraagstukken in het energiesysteem. Hij is gespecialiseerd in publiek-private samenwerking in de energie-infrastructuur en -industrie, en ontwikkeling en realisatie van kapitaalintensieve projecten.

Martin Stout
martin-stout

Martin Stout is specialist op het gebied van publieke gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij helpt grondbedrijven en (publieke) uitvoeringsorganisaties vanuit zijn financiële invalshoek met het haalbaar maken van bestuurlijke complexe ruimtelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken. Hij helpt zijn opdrachtgevers bij het opstellen van de businesscases, het opzetten en inrichten van de organisatie en/of financiële aansturing daarvan met oog voor de belangen van alle stakeholders.

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, digitalisering, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Iets van blijvende waarde creëren, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.