Blog Samenwerkingsassessment; méér dan een momentopname

In projecten is een goede samenwerking tussen contractpartners één van de doorslaggevende factoren voor succes. Daar zijn velen het wel over eens. Uiteraard blijven vakkennis en vakmanschap leidend, maar dat blijkt niet altijd voldoende om knelpunten, geschillen en belangentegenstellingen tijdens de uitvoering constructief en werkbaar te maken.

Toegevoegd door Elske Schrijvers op 8 mei 2018

In steeds meer projecten wordt ‘een goede samenwerking’ als een kritische succesfactor beschouwd en zie je dat dit aspect meegenomen wordt in de aanbesteding. De meest vergaande vorm daarbij is dat partners mede geselecteerd worden op hun samenwerkingsvaardigheden. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De praktijk leert dat zo’n assessment meer is dan alleen een toets in de aanbesteding. Het versterkt ook de relatie in de loop van de verdere procedure. De opbrengst van het assessment is daardoor hoog in verhouding tot de kosten en de moeite.

Lees verder in het artikel dat eerder verscheen in ons magazine 'Aanbesteden en contracteren met het oog op goede samenwerking'.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.