Blog Kies voor hout, red het woud! Hoe hout bijdraagt aan een circulaire economie

Duurzaamheid is een hot en tegelijkertijd ingewikkeld topic. In een doolhof van informatieoverschot en vastgeroeste vooroordelen, is de meest duurzame keuze niet zo makkelijk te vinden. 

Toegevoegd door Joost Meijer op 16 april 2019

Zo speelt ook in de grond-, weg- en waterbouw de prangende vraag: wat is nu duurzamer - een brug van kunststof, hout, staal of beton? Weet jij het antwoord? In dit blog kom je erachter en doorbreken we een aantal stigma’s over een van de meest duurzame materialen voor de grond-, weg- en waterbouw.

Rijkswaterstaat duurzaam & circulair in 2030

De grond-, weg- en waterbouw vraagt om een radicale verandering. In de afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. De verwachting is dat de vraag naar grondstoffen in de komende decennia verder toeneemt door een groeiende wereldbevolking en toenemende consumptie. Dit heeft een forse impact op het klimaat. Om deze reden is het van belang om het gebruik van (niet hernieuwbare) grondstoffen terug te dringen, beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en CO2-uitstoot terug te dringen. Rijkswaterstaat heeft dan ook het doel om in 2030 100% duurzaam & circulair in te kopen en 50% minder grondstoffen te verbruiken. De vraag is echter: welke grondstof gaat hier het meest aan bijdragen?

Wie wint de strijd?

Om te kunnen bepalen wat de duurzaamste grondstof is, moeten veel factoren worden meegenomen. Een daarvan is de CO2-uitstoot door een bouwmateriaal; deze wordt veroorzaakt door o.a. de productie, het vervoer en het gebruik van het bouwmateriaal. Een onderzoek is uitgevoerd om te bekijken welke grondstof de minste CO2-uitstoot produceert. Hieruit is gebleken dat hout - in vergelijking met materialen als beton, staal en kunststof - heel weinig fossiele energie verbruikt waardoor de CO2-uitstoot zeer laag is (zie figuur 1).

Image1

Figuur 1. Vergelijking CO2-uitstoot van bruggen van verschillende materialen.

Hout heeft dan ook een zeer lage CO2-footprint: wanneer hout andere materialen vervangt, wordt meer dan 1 ton CO2 per m3 hout bespaard. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 250 uur Netflix kijken op onze LED-tv. Maar niet alleen hiermee wint hout het van de andere materialen; het heeft ook talloze andere voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat auto’s langzamer gaan rijden als de vangrail van hout is? Het bevordert dan ook de veiligheid en is tevens sociaal verantwoord en het heeft lage levensduurkosten. Daarbij draagt hout bij aan een circulaire economie doordat het een oneindige grondstof is. En laten we eerlijk zijn: het heeft toch ook zeker een esthetische meerwaarde?

Omdenken: kies voor hout, red het woud!

Toch wordt hout nog minimaal gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Waarom? Het grootste probleem zijn de vastgeroeste vooroordelen ten opzichte van hout: hout rot en het vliegt makkelijk in de fik. Maar een van de hardnekkigste vooroordelen is dat het gebruik van hout zorgt voor ontbossing en alle gevolgen van dien. Grappig genoeg zien we dat er hier sprake is van materiaaldiscriminatie. Bij beton en staal wordt zelden gevraagd waar het vandaan komt; dit is echter ondenkbaar in het geval van hout. Maar dat neemt niet weg dat de vraag naar de herkomst van materialen goed is. Per minuut verdwijnen er veertig voetbalvelden aan bos. Moeten we dit stimuleren door ook voor onze verkeersborden en bruggen hout te gaan gebruiken? Absoluut niet, maar verrassend genoeg kunnen we deze ontbossing tegengaan, juíst door hout te gaan gebruiken in de grond-, weg- en waterbouw. De enorme ontbossing wordt namelijk veroorzaakt door onverantwoorde houtkap voor de aanleg van palmolie en sojateelt. Door gecertificeerd hout te gebruiken, kunnen meer bossen gecertificeerd worden waarmee onverantwoorde houtkap wordt voorkomen. Het is dus even omdenken, maar kies je voor hout, dan red je het woud!

Doe jij mee?

Hout is dus in veel opzichten dé speler in onze weg naar een duurzame en circulaire economie. Ben jij inkoper, aannemer, ontwerper, beleidsmedewerker of heb je op een andere manier te maken met circulair bouwen en wil je graag meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op en voeg je bij het leernetwerk. Hier staat leren van elkaar, experts en ervaringsdeskundigen centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden om jou te helpen bij circulair inkopen.

3 februari 2020 - Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op 3 februari gaven we tijdens het Nationale Conferentie Circulaire Economie samen met Rijkswaterstaat en Centrum Hout een werkatelier ‘Hout als kans in de grond-, weg- en watersector’. Hierin hebben we verteld over onze verkenning naar de mogelijkheden voor de inzet van hout en houtproducten in de grond-, weg- en watersector.

In 2018 verkende Rijkswaterstaat samen met álle actoren in de houtketen de mogelijkheden. Hout en houtproducten zijn voor de grond, weg- en watersector laaghangend fruit als het gaat om het halen van klimaat- en circulariteitsdoelstellingen. In een programmaplan zijn vervolgens afspraken gemaakt over de communicatie over het gebruik van hout en imagoverbetering. Ook is afgesproken om gezamenlijk te investeren in kennis en onderzoek.

Houtinnovaties
Verschillende kennisvragen zijn al opgepakt, zoals het ontwerpen van een verkeersbrug van hout en het uitvoeren van levenscyclusanalyses van houtproducten. De ketenpartners werken ook aan toepassingsmogelijkheden van houtinnovaties en het creëren van test- en toepassingsruimten in bepaalde gebieden.

Dit blog is origineel verschenen onder de naam van Zinzi Stasse en Anne van Veen-van Tricht.

Wil je meer weten over circulair bouwen?

Expert in circulaire economie

Alle mensen

Expert in circulaire economie

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.