TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Kennis en opleidingsprogramma over de zorg, met de zorg en naar de zorg

  Integrale zorg gericht op het functioneren van mensen is een kernthema voor alle betrokkenen in de zorg. Integrale zorg betekent ook dat verschillende partijen moeten samenwerken, zowel partijen vanuit de zorg zelf als de verschillende toeleveranciers. Een belangrijke voorwaarde voor onder meer toeleveranciers om een plek aan tafel verwerven is dat ze de toegevoegde waarde kunnen laten zien. Dit komt enkel tot stand wanneer ze “de taal van de zorg” spreken en de eigen waarde “langs de as van de zorg” kunnen vertalen.

  De taal van de zorg is in toenemende mate een bepalende factor voor jouw organisatie om blijvend succesvol te zijn in de zorg. TwynstraGudde biedt jou een programma dat kennis van en inzichten in de zorg combineert met de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk. Benieuwd hoe? Lees dan verder.

  Toegevoegd door Huub Raemakers op 17 april 2020

  Samen met jou ontwikkelen wij een programma op maat dat bestaat uit relevante thema’s, prikkelende werkvormen, bijdragen van experts en toepassing binnen de eigen relevante casuïstiek. En op basis met wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Bij de totstandkoming van het programma hanteren we het principe ”over de zorg, met de zorg en naar de zorg.”

  Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit?

  De integrale zorg gericht op het functioneren van mensen heeft consequenties voor de wijze waarop zorg wordt georganiseerd, geleverd, gefinancierd en beoordeeld. De zorg moet:

  • Waarde toevoegen voor de patiënt als mens.
  • Zorgprofessionals motiveren en stimuleren.
  • Bestuurders en managers in staat stellen op kwaliteit en financiering te sturen.
  • De uitgangspunten van de Triple/Quadruple Aim verder mogelijk maken.

  Veel fabrikanten, onder meer van medische hulpmiddelen en innovatieve geneesmiddelen, zijn traditioneel sterk in het vermarkten van hun producten. Maar het positioneren hiervan binnen relevante zorgpaden, indicaties en instellingen biedt ruimte voor verbetering. Ook het leren kennen van en afstemmen op de belangen en behoeften van de verschillende betrokkenen (in de zorg) schiet vaak tekort. De Decision Making Unit (DMU) van nu is divers, vaak zelf zoekende, veeleisend en staat niet zo maar open voor (commercieel) contact. De vraag is in hoeverre jouw professionals op deze situatie voldoende zijn uitgerust.

  opleidingsprogramma en kennis over de zorg, met de zorg en naar de zorg

  Toegevoegde waarde programma

  Waarschijnlijk kent ook jouw organisatie een zeer solide en doordachte opleiding, waarbij jouw professionals worden getraind op de belangrijkste kenmerken van het portfolio. En de hierbij passende communicatie- en strategierichting voor de (potentiële) gebruikers. “De markt” eist echter in toenemende mate ook andere aspecten:

  • Begrip voor belangen en behoeften op organisatie en professioneel niveau.
  • Kennen van en aansluiten op verschillende beslisroutes binnen de zorg.
  • Aantoonbare meerwaarde voor de professional zelf.
  • Aantoonbare meerwaarde voor de patiënt/client.

  Jouw medewerkers moeten steeds meer de dialoog hierover kunnen aangaan en de vraag is hoeveel ruimte ze hiervoor krijgen. Het spreken van de taal van de zorg is dan cruciaal. Zodra de relevante belanghebbenden zich gekend en erkend voelen binnen de context waarin ze actief zijn, neemt de kans toe dat ze openstaan voor een dialoog. Dit als essentiële stap richting mogelijke samenwerking en een level playing field.

  Programma op maat

  Jouw doelen centraal

  Samen stellen we vast welke ontwikkeldoelen van waarde zijn bij de verdere aansluiting op de voor jou relevante stakeholders in de zorg. Wie heeft op welke wijze contact met de zorg? Waar kan de interactie verder ontwikkeld worden?

  Deze doelen vertalen we vervolgens als volgt door:

  • Voor de zorg: vanuit actuele kennis over de zorgsector op het gebied van het onderwerp van de dag.
  • Met de zorg: we behandelen specifieke vraagstukken, waarbij verschillende uitgangspunten worden behandeld, toegespitst op verschillende type zorginstellingen. Hierbij betrekken we verschillende specialisten die passen bij actuele thema’s
  • Naar de zorg: De verbinding met jouw business.

  Wat kun je er mee?

  Dit is voor iedere organisatie anders. Om je een beeld te geven wat de potentiële waarde van het programma is, zijn dit een aantal mogelijke doelstellingen:

  • Deelnemers hebben een dusdanig kennisniveau over de zorg opgebouwd dat ze een inhoudelijk aantrekkelijke gesprekspartner zijn voor zowel hun (potentiële) klanten als voor collega’s binnen de organisatie.
  • Deelnemers ontwikkelen vaardigheden die hen stimuleren die activiteiten te ondernemen die aansluiten bij zowel de wereld van de zorg als de eigen wereld.
  • Deelnemers worden nieuwsgierig naar de belangen en behoeften van hun (potentiële) klanten en zetten dit op een dusdanige wijze in dat hun gesprekspartners zich uitgenodigd voelen tot een dialoog.
  • Deelnemers voelen zich geprikkeld om samen met collega’s op zoek te gaan naar die oplossingen die een bijdrage leveren aan zowel de belangen van de eigen organisatie als van hun (potentiële) klanten.

  Hoe gaat het in de praktijk?

  Samen met jou doorlopen we een grondig proces van het bepalen van relevante doelen tot en met een evaluatie van het programma. Tijdens het proces worden professionals van jouw eigen organisatie betrokken om te komen tot een breed gedragen, aantrekkelijk en relevant programma.

  Je kunt erop rekenen dat er verbinding bestaat tussen de verschillende thema’s en onderwerpen en dat relevante actualiteit een plek krijgt. De casuïstiek van de eigen professionals vormen vervolgens de schakel naar de dagelijkse praktijk. Dit om professionals te triggeren nog meer de taal van de zorg te spreken en proposities langs de as van zorg te vertalen.

  Ervaringen uit de praktijk

  De waarde van een programma kan het best worden geïllustreerd door deelnemers aan het woord te laten.

  ‘Meest belangrijke inzicht is wel dat ondanks mijn werkervaring in de zorg, ik ben sinds 1995 zorgaccountmanager, je eigenlijk maar heel weinig weet van de inhoudelijke zorg.’

  ‘Er is op het gebied van stakeholdermanagement nog veel te winnen. De behoeften en bekostiging van de zorg worden op niveaus bepaald waar we als organisatie meer waarde kunnen toevoegen.’

  ‘Wat voor mij wel een belangrijk inzicht heeft gegeven, is dat wij toch te veel vanuit ons zelf naar de techniek kijken. Zorginstellingen zijn er minder mee bezig en zien het als hulpmiddelen. Wij als leverancier brengen het te vaak alsof ze iets moeten hebben.’

  ‘Het koppelen van relevante kennis in de zorg aan verschillende belangen en perspectieven van professionals binnen een zorgorganisatie maken mijn gesprekken voor mij en mijn gesprekspartners beter en leuker.’

  ‘Ik zie de mensen uit mijn team andere gesprekken voeren, met andere leden van de DMU. Dit zorgt voor een breder draagvlak van de oplossingen die wij als organisatie kunnen aanbieden.’

  ‘Naast heft feit dat we een interessantere gesprekspartner voor de zorg zijn, zie ik dat er binnen de organisatie ook andere discussies plaatsvinden over strategie, waarde en oplossingen voor de zorg.’

  Verder over doorpraten

  Ben je geprikkeld door het programma en er van overtuigd dat de professionals van jouw organisatie “de taal van de zorg” nog beter zouden kunnen spreken, dan ga ik graag met jou het gesprek aan.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen