Nieuws In Memoriam Ilta van der Mast

Wij zijn heel verdrietig dat wij afscheid moeten nemen van onze collega Ilta, partner bij TwynstraGudde.

Toegevoegd door Richard Geijteman op 12 augustus 2019

Ruim 21 jaar geleden startte zij bij TwynstraGudde, in de adviesgroep Stedelijke en Regionale Ontwikkeling.

Twee inhoudelijke rode draden lopen door het werkzame leven van Ilta: stedelijke ontwikkelingen en kunst. Beide hebben ook hun oorsprong in haar studie Kunst en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ilta heeft zich daarbinnen gericht op architectuurgeschiedenis en stedenbouw.

Ilta van der MastDe kern van het talent van Ilta, én typerend voor haar als persoon, was het kunnen verbinden van mensen en hun belangen. Een neus hebben voor vernieuwingen in het ruimtelijke domein en die ook weten te vertalen naar nieuwe handelingsperspectieven. Oog hebben voor de schoonheid van gebouwen en objecten en die weten te benutten in het dagelijks leven van mensen. Het kunnen inspireren en overtuigen vanuit goede inhoudelijke kennis en inzichten. En het komen tot de juiste bestuurlijke en organisatorische inrichtingen om ontwikkelingen en veranderingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Ilta was daarbij leergierig, wilde altijd graag vooropgaan en snel tot resultaten komen. Resultaten die van betekenis waren voor haar opdrachtgevers en de samenleving. Zij ging er de volle 100% voor.

Ilta had een enorm groot netwerk in de ruimtelijke, corporatie en kunstwereld. Een netwerk dat zij ook graag voor anderen inzette. Ze was ondernemend, altijd denkend vanuit het perspectief van de klant en de markt. Ilta stond positief in het leven en was een enorme doorzetter.

Haar eerste echte job was bij de gemeente Rotterdam. Daar is ze gestart in de stadsvernieuwing. Ilta was en bleef altijd trots op het feit dat zij in Rotterdam een belangrijke leerschool voor haar ontwikkeling in het vak had gehad.

In haar eerste periode bij Twynstra Gudde, speelden haar diverse projecten vooral in Almere. Zij heeft jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de woon- en werklocaties in Almere Poort en de ontwikkeling van de kustzone van Almere Haven.
Ilta zette daarbij in op interactieve planprocessen, in een open samenwerking, ook met de mensen voor wie de woon- en werkgebieden werden ontwikkeld. Die betrokkenheid was voor haar belangrijk om tot kwalitatief goede en prettige leef- en werkomgevingen te komen.

Na die intensieve jaren kriebelde het eigen ondernemerschap. Ilta wilde vrijheid en ruimte om te focussen op die ontwikkelingen en projecten die ze echt wilde doen. Een van haar lievelingsprojecten uit die periode, was Hoboken Rotterdam. Dat betrof de binnenstedelijke herontwikkeling rond het Erasmus Medisch Centrum. In een vernieuwende planprocesmethode met marktpartijen, corporaties, onderwijsinstellingen, musea, bewoners en het Erasmus MC was Ilta in haar element.

Bij die stedelijke ontwikkelingen waren de diverse leefstijlen van mensen en de bijbehorende gewenste woonmilieus een heel belangrijk aandachtsgebied voor Ilta. Zij was een koploper op het gebied van leefconceptgericht ontwikkelen en heeft dat voor vele steden en wijken gedaan.
Daar zat ook de verbinding met een groot aantal studiereizen die zij heeft georganiseerd voor opdrachtgevers naar de VS rondom o.a. het thema van de gated communities.

Ilta vond het geweldig om met vakmensen uit haar netwerk op reis te gaan en samen vernieuwingen en ontwikkelingen te ontdekken. Ze had nog vele plannen voor vele reizen.

In 2011 is Ilta teruggekomen bij TwynstraGudde en heeft zij de adviesgroep Woningcorporaties opgezet die zich vooral richtte op governance vraagstukken.

Ook toen Ilta ziek werd, bouwde zij gedreven door aan de woningcorporatie-propositie en was zij onder andere druk met het organiseren van lezingen met nationaal en internationaal gerenommeerde sprekers en met het schrijven van artikelen en boeken.

Ilta was enorm verbonden met TwynstraGudde en bleef tot op het laatst op allerlei manieren bijdragen aan de organisatie en was heel geïnteresseerd in de ontwikkeling van de mensen en van het bureau.

Bij TwynstraGudde laat Ilta een blijvende stempel achter op de kunstcollectie. Ilta zorgde er als voorzitter van de Kunstcommissie voor dat de geschiedenis van de kunst binnen TwynstraGudde werd onderzocht en vastgelegd. Zij heeft de collectie opgeschoond en hiermee een belangrijke kwalitatieve impuls gegeven.

Tijdens haar voorzitterschap is het bijzondere werk met de naam Hiroshima Mon Amour verworven uit de nalatenschap van Ad Gerritsen. Ook zorgde zij buiten TwynstraGudde voor exposure van de kunstcollectie door exposities of door bijdragen daaraan.

Op Ilta’s initiatief is, dit jaar nog, Jessica Helbach, de curator van de kunstcollectie van de provincie Gelderland, ingehuurd om ook de kunstcollectie van TwynstraGudde te cureren voor ons nieuwe kantoor. En dat wordt prachtig. Ilta hoopte zo dit nog met eigen ogen te kunnen zien, maar helaas mag dat niet zo zijn. De collectie en de werken in ons nieuwe kantoor zullen een mooie, blijvende herinnering aan haar zijn.

Wij danken Ilta voor alles dat zij heeft gedaan voor TwynstraGudde en de bijdrage die zij heeft gehad aan een mooier en beter Nederland. Daar kunnen mensen binnen en buiten TwynstraGudde verder op bouwen.

Amersfoort, 5 augustus 2019

Wilt u reageren of heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, maak dan gebruik van de e-mail link of het telefoonnummer 033 467 76 01 .