Aanpak Implementatie en uitvoering van de Participatiewet

De uitvoering van de Participatiewet en de integratie van verschillende beleidsvelden stelt gemeenten nog voor veel uitdagingen. Interim-managers van TwynstraGudde helpen gemeenten om de doelstellingen van deze wet te realiseren.

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 8 januari 2020

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Doelgroepen uit voorheen verschillende regelingen (WSW, Wajong, WWB) vallen nu onder de Participatiewet om op deze wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter aan een baan te helpen. Voor de interim-managers van TwynstraGudde is de implementatie van de Participatiewet bekend terrein. Wij hebben in de afgelopen jaren diverse opdrachten uitgevoerd waarin onze interim-managers met succes leiding hebben gegeven aan de oprichting van participatiediensten.

Onze interim-managers vervullen de rol van kwartiermaker, programmamanager en/of interim-bestuurder. Het samenspel met het management en bestuurders van de deelnemende gemeenten, in combinatie met het managen van de uitvoering van de transitie, staat daarbij centraal.

Wij beginnen ons werk altijd met een grondige diagnose en het scherp krijgen van de ambities van onze opdrachtgevers. Dan komen we met een plan van aanpak.

Bij de uitvoering ervan worden de medewerkers betrokken voor kennisdeling, draagvlak én eigenaarschap. Zij moeten immers het werk doen en krijgen te maken met een nieuwe werkwijze.

Kenmerkend voor onze aanpak is de instelling van werkgroepen onder leiding van trekkers uit de organisatie. Deze werkgroepen zorgen voor haalbare oplossingen. Onze interim-managers ondersteunen het proces met energie, kennis van veranderkunde en trekkracht. Indien nodig zetten we co-managers in en specialisten met aanvullende kennis op gebieden van LEAN, ICT, P&O en/of communicatie.

Gerealiseerde opdrachten

Onze interim-managers zijn onder meer betrokken geweest bij de opzet van de volgende participatiediensten:

  • Stroomopwaarts (in opdracht van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis).
  • Het Werkbedrijf (in opdracht van onder andere de gemeente Alphen aan de Rijn).
  • Werk in Uitvoering (in opdracht van de regio Oost-Groningen).
  • De voorbereiding van de samenvoeging van het SW-bedrijf Vixia.
  • De samengevoegde sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen (in opdracht van Sittard-Geleen en andere gemeenten in Zuid-Limburg).

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.