Podcast Hoe helpt empowerment participatie bij aardgasvrij te begrijpen?

Empowerment blijkt als concept zeer bruikbaar om participatie in aardgasvrije wijken beter te begrijpen. Het is daarmee een sleutelbegrip in het participatieonderzoek van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) voor het Programma Aardgasvrije Wijken. In een podcastreeks spreken Igno Notermans (onderzoeker bij het Dutch Research Institute for Transition Studies) en Hanke Nijman (oud-adviseur TwynstraGudde en oud-secretaris bij het OFL) diverse experts over het begrip empowerment.

Toegevoegd door Floor hooge Venterink op 3 februari 2021

Het begrip empowerment helpt ons begrijpen wat werkt in participatietrajecten, zoals het aardgasvrij maken van woningen. Empowerment gaat namelijk over wat individuen kan aanzetten tot actie. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en bereidheid van mensen: bewoner of professional. Empowerment is het proces waardoor iemand zich gesteund en bekrachtigd voelt om een bijdrage te leveren, om te participeren. We kunnen het praktisch vertalen in 'kunnen' en 'willen': pas als mensen kunnen en willen, zijn zij in staat actie te ondernemen en actief te participeren.

Podcast: een introductie

Waarom doet het OFL onderzoek doet naar participatie in het aardgasvrij maken van woningen? En waarom gebruiken we daarbij het begrip empowerment? In de eerste podcast van deze reeks gaan Igno Notermans en Hanke Nijman hierover met elkaar in gesprek.

 

De podcastreeks bestaat uit vier podcasts. In de vervolgpodcasts worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Flor Avelino (onderzoeker en docent bij DRIFT en universitair hoofddocent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit) vertelt waarom ze onderzoek is gaan doen naar empowerment en legt uit wat ze heeft geleerd uit dit onderzoek.
  • Dave van Loon (adviseur Kennisland) deelt een aantal bewonersverhalen en hij geeft een aantal tips voor participatieprofessionals.
  • Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de gesprekken? En hoe gaat het OFL hier verder mee aan de slag?

Klik hier om de hele podcastreeks te kunnen beluisteren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.