Blog Generatie Z komt eraan!

Beïnvloedt jouw huisvesting the war for talent? Vandaag de dag hebben bedrijven merkbaar moeite om jonge getalenteerde medewerkers aan zich te binden. Nu de arbeidsmarkt aantrekt neemt de concurrentie tussen bedrijven aanzienlijk toe. Vanwege de vergrijzing dreigt zelfs een schaarste te ontstaan aan nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Wellicht schuilt in jouw huisvesting wel dé oplossing?

Toegevoegd door Rogier van Es op 25 juli 2018

In de strijd van bedrijven om jonge getalenteerde medewerkers aan zich te binden levert de huisvesting een belangrijke bijdrage. Alleen een goed salaris en een vast contract is niet meer voldoende. Uit de praktijk blijkt dat vooral Tech-bedrijven vooroplopen als het gaat om de aansluiting met deze jonge generatie. Een organisatie als Booking.com profileert zich als maatschappelijk betrokken werkgever met wervingsteksten als 'Have the freedom to make a difference, every day'. Bol.com wil de informele bedrijfscultuur benadrukken en schrijft op haar website 'En natuurlijk is er ruimte voor plezier. We nemen onszelf dan ook niet te serieus en zien er de humor wel van in'. Dit type bedrijven laat daarnaast de informele setting en merkbeleving ook heel duidelijk terugkomen in de opzet van de huisvesting middels het inrichten van sociale ruimten als bijvoorbeeld een gameroom en een vestigingslocatie georganiseerd als campus.

Nieuwste generatie stelt andere eisen aan de werkomgeving

De komende jaren vindt een transitie plaats op de werkvloer. De babyboomers (grofweg geboren tussen 1945 en 1960) gaan met pensioen en maken plaats voor generatie Z (geboren na 1990). Generatie X (geboren tussen 1960 en 1975) en generatie Y (geboren tussen 1975 en 1990) maken kennis met een nieuwe generatie die in de ban is van internet en sociale media, die het creëren van waarde belangrijk vindt en die daarnaast torenhoge ambities heeft. We nemen langzamerhand afscheid van een loyale generatie die zich graag profileerde als leider en veel waarde hecht aan privacy. Deze verandering heeft gevolgen voor de huisvesting van veel organisaties. Generatie Z stelt immers andere eisen aan haar werkomgeving.

Generatie Z wordt ook wel omschreven als de netwerkgeneratie, de flexgeneratie, Digital Natives en iGeneration. Deze generatie is 24/7 online te vinden. De omgeving waarin ze zich begeeft moet vooral flexibel en inspirerend zijn. Ze is gewend geraakt aan diensten die op een zeer gebruiksvriendelijke manier on demand beschikbaar zijn. Daarnaast streeft ze een gezonde levensstijl na en heeft ze de behoefte om ergens bij de te horen, ‘a sense of beloning’ of een ‘purpose’ zijn daarbij woorden die je veel leest en hoort. Merkbeleving is belangrijk en daarin legitimeert ze zich graag met het bedrijf waarvoor ze werkt.

generatiefiguur_-_def_0

Deze wisseling van de wacht leidt vanzelfsprekend tot aanpassingen in bestaande huisvestingsconcepten. De jonge generatie gaat bijvoorbeeld beter om met de vele prikkels die aanwezig zijn in een open en transparante kantooromgeving. Dit biedt kansen voor bedrijven waarbij samenwerken en het delen van kennis essentieel is. Aan de andere kant hebben jonge mensen ook een bepaalde structuur nodig aan het begin van hun carrière om ervaring in op te doen. In een flexibel kantoorconcept is dat soms lastig te organiseren. Een goed bereikbare vestigingslocatie is ook belangrijk aangezien deze generatie niet meer vanzelfsprekend in het bezit is van een eigen auto.

De oudste generatie leidt het vernieuwingsproces

Mensen binnen een generatie zijn vanzelfsprekend niet volkomen hetzelfde en generaties lopen in elkaar over. Wellicht is de duiding van een ‘generatie’ niet meer dan een mindset van een persoon ongeacht zijn geboortejaar. Een millennial (generatie Y) voelt zich zelden een millennial. In grote lijnen zijn de genoemde patronen wel degelijk te herkennen.

Beschouwend de wijze waarop huisvestingsconcepten zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld valt op dat de diversiteit tussen generaties allesbehalve een hot item was. Er is veelal gedacht vanuit functies van medewerkers en de activiteiten die daarbij konden worden onderscheiden en niet vanuit de gedachte dat medewerkers verschillende drijfveren hebben. Een interessant gegeven is dat vaak de vertrekkende generatie leidinggeeft aan het vernieuwingsproces. Dit werpt de vraag op of de jonge generatie op een juiste manier wordt vertegenwoordigd bij het tot stand komen van nieuwe huisvestingsconcepten.

Het inzetten van huisvesting als instrument in the war for talent wordt nog onvoldoende erkent. Hierin schuilt veel onbenut potentieel. TwynstraGudde helpt je graag met het vinden van de aansluiting van uw huisvesting op deze jonge generatie.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.