Een mensgerichte & inclusieve energietransitie

Maak kennis met Victor: schoenmaker in een drukke en snel veranderende stadswijk. Voor de laatste weetjes over de buurt moet je bij hem zijn. Hij kan zo de winkels in zijn straat aanwijzen die er over een jaar niet meer zijn: die staat onder water, die, en die ook. 

Toegevoegd door Hanke Nijman op 11 juni 2018

Hijzelf redt het nog net: een schoenmaker heb je altijd nodig, ook als je je schoenen online bestelt. Victor huurt zijn winkelpand van de gemeente en zit nu tijdelijk in een keet: de fundering van het pand wordt vervangen. Hij klaagt niet: hij kan vanuit zijn keet mooi de straat in kijken. De gemeente heeft het ook over zijn warmtevoorziening gehad. Ze willen dat hij mee investeert in een systeem dat warmte uit de grond haalt. Aan iedereen die in zijn winkel komt vertelt hij: dat kunnen ze vergeten, als het meer kost doet hij niet mee.

De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt in de eerste plaats aangevlogen als een technisch, financieel en beleidsmatig vraagstuk. In de zoektocht naar manieren om de huisvesting in onze steden en dorpen te verduurzamen botsen techniek en financiering vaak met de wereld van bewoners. De bewoners en hun (on)wil, zorgen en wensen lijken een obstakel te zijn op de toch al hobbelige weg naar duurzaam wonen.

Wat als we bewoners niet als obstakel zien, maar als de kern van het vraagstuk? Uiteindelijk gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving om mensen en hun dagelijkse behoeften. Zonder bewoners zijn er immers geen huizen om te verduurzamen. Wensen, zorgen en onwil worden vaak als lastig gezien, maar dat neemt niet weg dat ze er zijn. Bovendien kan de verduurzaming van een huis een stevige impact hebben op de manier en beleving van thuis. Bewoners zijn dus een belangrijke bron voor het zoeken naar een passende aanpak en oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bewoners zelf weten immers het beste wat past bij hun dagelijkse leven.

Wij bieden een aanpak om in vier stappen het contact aan te gaan met bewoners en hen te betrekken bij het kiezen van een passende oplossing voor de verduurzaming van woningen in uw gemeente. Bij deze aanpak hoort een aantal fundamentele ambtelijke en ook politieke keuzes. Wil je het als gemeente echt samen doen met bewoners? Ben je bereid om moeite te doen om ook mensen met een laag budget en mensen die niet vanuit zichzelf geïnteresseerd zijn in duurzaamheid actief bij te betrekken? De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor de verdere zoektocht naar een passende oplossing.

Victor is een betrokken bewoner, en een man van de wijk. Zomaar meer betalen voor iets waar hij zich eerder nooit druk om heeft moeten maken ziet hij niet voor zich. Maar hij maakt zich wel zorgen over de toekomst van de wijk, en hij vindt dat de winkelstraat vertrut: straks zijn er alleen nog maar koffiezaken.

In onze ogen is Victor iemand die met zijn sterke verbinding met de buurt een groot sociaal kapitaal vertegenwoordigt, dat kan worden ingezet voor de transitie. Daarvoor moeten de dingen die hij belangrijk vindt onderdeel van gesprek kunnen zijn. Misschien is het wel nodig dat de gemeente integraal kijkt naar de toekomst van de wijk, naar de zorgen van ondernemers en de diversiteit van het winkelaanbod. Voor Victor is de toekomst niet alleen gasloos, maar ook: de opleiding van zijn kinderen, het drugspand om de hoek, de huurverhoging van volgend jaar, de gezondheid van zijn vader en de vakantie naar Zuid-Frankrijk.

Hoe kom je tot een menselijke en inclusieve energietransitie? Download ons artikel met 10 tips!

Download artikel

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.